Blad 1 van 6 bladen Volgend blad    Laatste blad

Parenteel van Jan Harms SWART


 november 2016


I.1    Jan Harms SWART, gedoopt ±1705 te Hoogezand, overleden 1769-1771 te Hoogezand. Op 16 maart 1769 wonende in de Borgercompagnie onder Zuidbroek.
Gehuwd voor de kerk op 14-12-1732 te Sappemeer (Gereformeerd) met Maria Harms (Marieke) BARKMAN, gedoopt 1710, overleden op 10-07-1799 te Tripscompagnie, dochter van Harm Jansz BARCKMAN en Hillechien DENEKAMP. Op 11 febr. 1769 stelden ze zich borg voor een lening van 300 Carolie gld aangegaan door hun zoon Jan Jans. Ze woonden toen in de Borger Compagnie onder Zuidbroek. Huis en heemstede gelegen in de Borger Compagnie Wester Colomne op nr19, gekocht van de onmondige kinderen van Harmen Fransens via Jan Derks en consorten. Bij de woning hoort 4-3/4 gras 52 roedengroenlant en betaald daarvoor aan Land en Heemhuur =5=18=6= van 1732 t/m 1770. In 1771 wordt gesproken van Jan Harms Swart weduwe. De woning wordt in 1803 verkocht aan Jan B. Swart voor 350="=2.
Uit dit huwelijk:

   1.  Jurrien Jans (Jurjen Jans) SWARTdossierstukken (zie II.1).
   2.  Bernardus Jans (Berend) SWART (Berent Jans)dossierstukken (zie II.3).
   3.  Johannes Jans (Jan Jans) SWARTdossierstukken (zie II.5).

II.1    Jurrien Jans (Jurjen Jans) SWARTdossierstukken, schipper, gedoopt ± 1730 te Kleinemeer, overleden op 15-11-1771 te Borger Compagnie, zoon van Jan Harms SWART (zie I.1) en Maria Harms (Marieke) BARKMAN.
Ondertrouwd op 06-01-1769 te Zuidbroek, gehuwd voor de kerk op 28-01-1769 te Kleinemeer (RK) (getuige(n): Jan Jans en Tecla Hindrics) met Geeske Jans (Geesjen (Gesina) Jans) BRUINSdossierstukken, gedoopt 1745 te Kleinemeer. Op dagtekening 10-01-1772 is een boedelbeschrijving gemaakt van Geesje Jans, waaruit blijkt dat zij aan eigen kapitaal bezit F2961,- waaronder de Schuit met anexis voor F2536,- het hoes door haer zelven bewoont voor F275,- met verdere inboedel als kast, stoelen, tafels, bedde met toebehoor en huishoudelijke spullen als koperen potten en pannen etc. met een schuld van F1961,- blijft over een kapitaal van F1000,-. Liefs toebehoor van Jurren Jans Swart. 1 orloosi, 1 paer golden hemps knoopen, 1 paer silveren dito, 2 paer silveren gaspen, 3 riege silveren knoopen an hemtrokken, 1 paer boksen knoopen en 1 paer dito kleinen, 1 boek met silveren haak en 5 hemden. Haer liefstoebehoor (Geesje) 3 rokjes, 1 overrok, 3 hemdrokken naij 4 dito, 4 broeken enige hosen en schoenen. Originele akte is mede ondertekent door Berent Jans Swart en Niklaas Harms. Dochter van Jan BRUINS (BRUUN, BRUNS) en Grietje HINDRIKS. Jurrien Jans en Geeske Jans lenen op 16 maart 1769 op rente 300 Car.Gld. van E.Sijbolt, weduwe van de zijlvest Eppo Hommes, borg staan voor hun Jan Harms Swart en Maria Harms woonachtig in de Borger Compagnie en Jan Bruins op de Kalkwijk (Hoogezand). Tevens is opgenomen de somma van 250 Car.Gld als handgifte voor hun nieuwe Tjalkschuitte gemaakt door Albert Folkers in Veendam. (RA-Gron. Inv 730-1628 blz 132 23-01-1770).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Jurriens SWART, gedoopt (RK) op 14-11-1769 te Kleinemeer (getuige(n): Jan Brúún (Borgercompagnie)).

II.3    Bernardus Jans (Berend) SWART (Berent Jans)dossierstukken, schipper, geboren ± 1735 te Kleinemeer (Sappemeer) ? Overleden op 03-08-1781 te Tripscompagnie (Muntendam). Latere roepnaam is Berend Jans van den Borgercompagnie.In de 17e en 18e eeuw waren er allerlei verenigingen van onderlinge hulp.Deze worden kluften genoemd. In Hoogezand werd van 1730 tot 1822 een "gilde- of kluftboek aangelegd voor de buurt aan de noordzijde van het Heerendiep (later Winschoterdiep). De doelstelling van deze buurtvereniging was "het dienen der kranken en ontkleden en begraven der dooden zo in onze klufte mogte voorvallen. In een bladzijde uit dat kluftboek van rond 1760 staat Beerend Jans Swart als deelnemer vermeld en aldus door hem getekend.
Bron:RA-Gron. Viv.ontv. voor de gilden wegens B. Hoogezand 1730-1822. bevolkingsregister Sappemeer 1850b-b1860 blad 767
Protocol van Sappemeer:fol.146v - 5 mei 1766 - 9 juli 1766 - Boewe van Ham en Pietertjen Jurjens (ehel.) verkopen aan Beerent Jans Swart een huis met
heemstee in de Borgercompagnie, op no.18 let. AB Ten noorden de weduwe van
Jurjen voor de Windt, ten oosten het diep, ten zuiden Jan Duirsema,
ten westen Abram Leutscher. Prijs: 260 gld. Zoon van Jan Harms SWART (zie I.1) en Maria Harms (Marieke) BARKMAN.
Ondertrouwd op 07-01-1762 te t Hogezand en Zuidbroek, gehuwd op 30-01-1762 te t Hogezand, gehuwd voor de kerk op 30-01-1762 te Kleinemeer (RK) (getuige(n): Gerardus Janz en Anna Brinkman) met Teubke Jans (Teupke, Teubigje Jans, Teubina Jans) SCHOLTENS, geboren ±1737/1739 te Hoogezand, overleden op 20-10-1822 te Kleinemeer (Sappemeer), dochter van Jans ?? SCHOLTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Berents (Jan) SWART (Jan Berends) (zie III.2).
   2.  Harmannus Berents (Harm Berends) (Hermt) SWART (zie III.4).
   3.  Christina Berents SWART (zie III.7).
   4.  Gerardus Berents SWART, geboren te Borgercompagnie, gedoopt (R.K.) op 06-11-1770 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Maria Harms Barkman (Borgercompagnie)).
   5.  Jurjen Berends (Georgius Berents) (Jurrien) SWART (zie III.9).
   6.  Maria Berents (Marijke, Marieke) SWART (zie III.12).
   7.  Dina Berents SWART, geboren te Tripscompagnie (Muntendam), gedoopt (R.K.) op 27-01-1781 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Aaltje Jans (Tripscompagnie)), overleden op 01-01-1860 om 09:00 uur te Sappemeer op 78-jarige leeftijd.

III.2    Joannes Berents (Jan) SWART (Jan Berends), landbouwer, tapper, geboren te Muntendam, gedoopt (R.K.) op 05-12-1762 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Joannes Jans Swart), overleden op 01-10-1840 om 10:00 uur te Kleinemeer (Sappemeer) op 77-jarige leeftijd. In 1819 was Joannes Berends Swart lid van het kluft Hoogezand. Bij het huwelijk van zijn zoon Henricus tekend hij met Jan Berends Zwart. Zoon van Bernardus Jans (Berend) SWART (Berent Jans)dossierstukken (zie II.3) en Teubke Jans (Teupke, Teubigje Jans, Teubina Jans) SCHOLTENS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-11-1789 te Meeden (Zuidbroek). In Zuidbroek wordt hun huwelijk ter kondiging gegeven op 23-10-1789 als Jan Berends Zwart van Zapmeer en Wubbigien Hindriks van de Meeden, beide in Borgercompagnie onder Zuidbroek jaren hebbende gewoond en aldaar bevestigd den 15 november.
Gehuwd voor de kerk op 14-11-1789 te Kleinemeer (Sappemeer) (RK) (getuige(n): Jurrien Hendriks en Maria (Anna) Walravens) met Wigberta (Wubbigje (Wubke) Wibbegien) Hindriks BONTJER, 26 jaar oud, geboren te Meeden (Muntendam), gedoopt (RK) op 01-03-1763 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Femme Harms van de Meeden), overleden op 22-05-1830 om 10:00 uur te Borgercompagnie (Muntendam) op 67-jarige leeftijd. Overlijdt in huis getekend nr.280 staande in de Borgercompagnie omder Muntendam. Dochter van Hindrik Harms OOSTERMAN (BONTJER) en Gepke JURRIENS (HARMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Johannes (Jans) SWART (zie IV.1).
   2.  Henricus (Hindrikus) Jans SWART (zie IV.3).
   3.  Andrea Teube Jans (Thadea Teube) SWART, geboren te Borgercompagnie (Muntendam), gedoopt (R.K.) op 22-12-1793 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Teubigie Jans).
   4.  Georgius Jans SWART, geboren te Borgercompagnie (Muntendam), gedoopt (R.K.) op 31-08-1796 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Jurjen Hindriks).
   5.  Gabina / Gepke Jans SWART, geboren te Borgercompagnie (Muntendam), gedoopt (R.K.) op 21-10-1798 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Tobina Swart).
   6.  Hermannus (Jans) Joannes SWART (zie IV.8).
   7.  Gerbina (Gabina,Gebbina) SWART (zie IV.11).
   8.  Theopistis Jans (Tubina) SWART (zie IV.13).

IV.1    Bernardus Johannes (Jans) SWART, boerenknecht te Windeweer later dagloner te Kalkwijk. Geboren te Borgercompagnie (Muntendam), gedoopt (RK) op 19-07-1790 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Teubigje Jans (Kalkwijk)), overleden op 29-12-1837 om 10:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand) op 47-jarige leeftijd, overleden in huis E. nr.27, zoon van Joannes Berents (Jan) SWART (Jan Berends) (zie III.2) en Wigberta (Wubbigje (Wubke) Wibbegien) Hindriks BONTJER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1817 te Hoogezand met Geesina Jans (Gersina) van HAL, 26 jaar oud, arbeidster, geboren te Martenshoek, gedoopt (RK) op 09-09-1790 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Frans Dierkens), overleden op 04-07-1860 om 12:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand) op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan Lourens van HAL, stoelenwinder, en Maria DIERKENS (DUURKENS).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Berends SWART, arbeider, geboren op 15-08-1817 om 11:00 uur te Hoogezand, overleden op 08-09-1843 om 10:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand) op 26-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Maria Berends SWART (zie V.3).
   3.  Hindrik Berends SWART, geboren op 13-08-1823 om 03:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand), overleden op 27-02-1826 om 16:30 uur te Kalkwijk (Hoogezand) op 2-jarige leeftijd.
   4.  Harmannus Berends SWART, geboren op 06-07-1827 om 16:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand), overleden op 25-08-1827 om 17:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand), 50 dagen oud.

V.3    Maria Berends SWART, arbeidster, geboren op 10-01-1820 om 08:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand), overleden op 23-02-1907 om 06:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand) op 87-jarige leeftijd, dochter van Bernardus Johannes (Jans) SWART (zie IV.1) en Geesina Jans (Gersina) van HAL, arbeidster.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-12-1839 te Hoogezand met Berend Jans BRUGGE, 26 jaar oud, scheepstimmerman, geboren op 27-06-1813 om 10:00 uur te Kiel Windeweer, overleden op 14-01-1893 om 01:00 uur te Hoogezand op 79-jarige leeftijd, zoon van Joannes Berents (Jan Berends) BRUGGE, schippersknecht, en Johanna Sybilla BECKER(ING) (BAKKER).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmannus BRUGGE, scheepstimmerman, geboren op 18-12-1840 om 20:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand), overleden op 20-01-1921 te Kalkwijk (Hoogezand) op 80-jarige leeftijd, begraven op 24-01-1921 te Hoogezand.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-06-1865 te Hoogezand met Gezina FLEDDERMAN, 21 jaar oud, geboren op 13-09-1843 om 15:00 uur te Slochteren, overleden op 10-02-1900 om 23:30 uur te Kalkwijk (Hoogezand) op 56-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Berends (Hindrik) FLEDDERMAN, inlandsche kramer en landbouwer, daglooner, en Johanna Margrietha Berends (Janna) AALDERS (AALDRIKS), naaister.
   2.  Leentje BRUGGE, geboren op 09-07-1842 te Kalkwijk, overleden op 17-11-1846 te Kalkwijk op 4-jarige leeftijd.
   3.  Gezina BRUGGE, geboren op 17-03-1844 te Kalkwijk, overleden op 20-11-1846 te Kalkwijk op 2-jarige leeftijd.
   4.  Jan BRUGGE, geboren op 13-05-1849 om 23:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand), overleden op 26-12-1851 om 02:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand) op 2-jarige leeftijd.
   5.  Berend BRUGGE, sjouwerman, los werkman, geboren op 04-12-1851 om 03:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand), overleden op 15-02-1922 om 05:00 uur te Sappemeer op 70-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1922 te Hoogezand.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-10-1874 te Hoogezand met Margaretha (Magritha) KOK, 21 jaar oud, geboren op 26-08-1853 te Sappemeer, dochter van Jan KOK en Wilmina PRINS, wettiging van 1 kind.
   6.  Gezina BRUGGE, geboren op 10-01-1854 om 09:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand), overleden op 11-03-1940 te Kalkwijk (Hoogezand) op 86-jarige leeftijd, begraven op 15-03-1940 te Hoogezand.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-06-1881 te Hoogezand met Kornelis TONNIS, 24 jaar oud, binnenschipper, geboren op 13-01-1857 om 05:00 uur te Muntendam, overleden op 16-12-1939 om 13:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand) op 82-jarige leeftijd, zoon van Berend TONNIS en Marchien DRENTH.

IV.3    Henricus (Hindrikus) Jans SWART, arbeider, dagloner, geboren op 05-05-1792 te Borgercompagnie (Muntendam), gedoopt (R.K.) op 06-05-1792 te Kleinemeer (Sappemeer) (getuige(n): Hendrik Harms (jongere broer van Jan Harms ?)), overleden op 24-11-1841 om 14:30 uur te Westerbroek (Hz) op 49-jarige leeftijd, zoon van Joannes Berents (Jan) SWART (Jan Berends) (zie III.2) en Wigberta (Wubbigje (Wubke) Wibbegien) Hindriks BONTJER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-05-1821 te Hoogezand (getuige(n): Harm Jans Swart) met Margaretha Hendrikus (Hindriks) (Grietje) KAMPS (KAMPHUIS,KAMST), 26 jaar oud, geboren te Kalkwijk (Hz), gedoopt (RK) op 03-12-1794 te Kleinemeer (Sappemeer), overleden op 30-11-1835 om 13:00 uur te Westerbroek (Hz) op 40-jarige leeftijd, dochter van Henricus (Hindrik Hindriks) KAMPHUIS (CAMPS)(KAMPS), arbeider, en Wichertje (Wi(e)gertje) JANS (JANZE, WIEGERTJES). In de huwelijksakte wordt hij Zwart genoemd. Hij tekent zelf met Swart, zijn vader Jan Berends Swart tekent als Zwart evenals zijn broer Harm Jans Swart.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan SWART (zie V.6).
   2.  Wiegertje (Wichertje) SWART, geboren op 18-03-1823 om 01:00 uur te Westerbroek (Hoogezand), overleden op 26-04-1838 om 21:00 uur te Westerbroek (Hoogezand) op 15-jarige leeftijd.
   3.  Hindricus SWART (zie V.9).
   4.  Wubbegje (Wibbegien) SWART (zie V.12).
   5.  Harmannus (Harm) SWART, geboren op 17-01-1830 om 01:00 uur te Westerbroek (Hoogezand), overleden op 01-08-1844 om 19:00 uur te Westerbroek (Hoogezand) op 14-jarige leeftijd.
   6.  Bernardus SWART (zie V.14).

V.6    Jan SWART, arbeider, geboren op 16-08-1821 om 18:00 uur te Kropswolde (Hoogezand), overleden op 08-10-1864 om 12:00 uur te Engelbert (Noorddijk) op 43-jarige leeftijd, zoon van Henricus (Hindrikus) Jans SWART (zie IV.3) en Margaretha Hendrikus (Hindriks) (Grietje) KAMPS (KAMPHUIS,KAMST).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 27-07-1861 te Noorddijk met Trientje REILERMAN, 32 jaar oud, arbeidster in Noorddijk, geboren op 15-03-1829 om 02:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 11-03-1894 om 00:00 uur te Engelbert (Noorddijk) op 64-jarige leeftijd. Trientje werd geboren als Bats, bij huwelijk van haar moeder met Johan Reilerman (Reilman) werd ze erkend. Dochter van Johannes Hermannus Henricus REILERMAN en Marchien Klaassens BATS, wettiging van 1 kind.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik SWART (zie VI.10).
   2.  Rieks SWARTdossierstukken (zie VI.12).

VI.10    Hendrik SWART, daglooner, los arbeider, geboren op 17-06-1861 om 20:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 19-09-1939 om 03:30 uur te Groningen op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan SWART (zie V.6) en Trientje REILERMAN, arbeidster in Noorddijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1886 te Noorddijk. Hendrik tekent bij zijn huwelijk met Zwart, ambtenaar schrijft Swart. Echtgenote is Stijntje ENNEN, 23 jaar oud, dagloonersche, geboren op 07-01-1863 om 11:00 uur te Westerbroek (Hz), overleden op 08-05-1916 om 04:00 uur te Engelbert (Noorddijk) op 53-jarige leeftijd, dochter van NN NN en Elisabeth (Betje) ENNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientje SWART, geboren op 09-07-1886 om 08:00 uur te Middelbert (Noorddijk), overleden op 17-01-1887 om 17:00 uur te Middelbert (Noorddijk), 192 dagen oud.
   2.  Evert SWART, geboren op 22-11-1887 om 12:30 uur te Middelbert (Noorddijk). Evert komt als knecht voor in het dienstbode / knechten boek.
Hij vertrekt in februari 1913 met de S.S. Rijndam 2e klas uit Rotterdam naar New York U.S. waar hij op 5 maart 1913 aankomt. Notities uit de passagierslijst: Hij is 25 jaar en ongehuwd, hij kan lezen. Van beroep is hij Farm.lab ?. Zijn lengte was 5 voet en 8 inch, had lichtblond haar en blauwe ogen. Als laatste woonplaats was aangegeven Engelberd doch dit is doorgestreept en er voor in de plaats is ingevuld "Mont Bilburg", als toekomstige verblijfplaats wordt genoemd Mont Huntly. Hij gaat daar naar ene L Heidema. Een broer van Heidema, Gerardus, reist met hem mee met dezelfde bestemming. Evert en Gerardus zijn waarschijnlijk vrienden. Beide zijn ze in de jaren 1910/1912 ook al in Amerika geweest (Bellings Mont).

Over anna en evert is nog een leuk verhaal te vertellen.
Ze zijn eens terug geweest in Nederland.
Het moest een familie reunie worden met broers en zusters. (de jongste broer was mijn schoonvader)
Via de toenmalige busonderneming "Leekstertak"
Was er een etentje en een busreis gepland naar schiphol om Anna en Evert uit te zwaaien.
Aalles verliep goed en iedereen dacht dat de rijke broer en zwager uit de states hun trakteerde.
Niets van dat alles. Toen ze weer in Groningen waren zei de buschauffeur er moet nog wel even worden afgerekend. Evert had dus niets betaald en was begrijpelijk ook niet zo populair meer bij dee familie.
Omdat er toch wel de nodige broers en zusters waren was de "schade"per persoon nog niet zoveel. Maar de spreekt wel om en nabij de 2e wereld oorlog.

Gehuwd met Anna LANTING, geboren op 11-07-1894 te Middelstum, overleden op 10-12-1947 te Nooksack (USA) op 53-jarige leeftijd, dochter van Nanning LANTING en Sijke WETZEMA.
   3.  Trientje (Trijntje) SWART, werkster, geboren op 29-08-1889 om 10:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 30-10-1943 om 01:00 uur te Zuidlaren op 54-jarige leeftijd, begraven te Engelbert. Vertrekt in 1933 naar Groningen.
   4.  Elizabeth SWART (zie VII.6).
   5.  Renke SWART, geboren op 08-10-1893 om 19:00 uur te Harkstede, overleden op 09-01-1894 om 09:00 uur te Harkstede (Slochteren), 93 dagen oud.
   6.  Jan SWART, geboren op 08-10-1893 om 18:00 uur te Harkstede (Slochteren), overleden op 07-08-1894 om 03:00 uur te Harkstede (Slochteren), 303 dagen oud.
   7.  Kornelsien (Knelske) SWART (zie VII.10).
   8.  Jan SWART, geboren op 07-01-1897 om 10:00 uur te Harkstede (Slochteren), overleden op 19-02-1897 om 18:00 uur te Harkstede (Slochteren), 43 dagen oud.
   9.  Jan SWART, geboren op 10-03-1898 om 10:00 uur te Harkstede (Slochteren), overleden op 02-05-1898 om 16:00 uur te Harkstede (Slochteren), 53 dagen oud.
   10.  Jantje SWART, werkster, geboren op 25-02-1900 om 20:00 uur te Engelbert.
Gehuwd met P VLEDDER.
   11.  Stijntje SWART (zie VII.16).
   12.  Anna (Anne) SWART (zie VII.18).

VII.6    Elizabeth SWART, geboren op 19-09-1891 om 17:00 uur te Groningen, dochter van Hendrik SWART (zie VI.10) en Stijntje ENNEN, dagloonersche.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-11-1913 te Noorddijk met Hendrik HEEREMA, 24 jaar oud, dagloner, petroleumventer, geboren op 09-10-1889 om 07:00 uur te Kroddeburen (Ten Boer), zoon van Egbert HEEREMA en Gesina de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egbert HEEREMA, los werkman, geboren 1914 te Ezinge, overleden op 15-06-1938 om 12:00 uur te Sappemeer.

VII.10    Kornelsien (Knelske) SWART, geboren op 01-01-1895 om 07:00 uur te Harkstede, overleden op 25-09-1967 te Groningen op 72-jarige leeftijd, dochter van Hendrik SWART (zie VI.10) en Stijntje ENNEN, dagloonersche.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-06-1917 te Groningen met Albert Pieter STEENHUIS, 22 jaar oud, voerman, los werkman, geboren op 26-12-1894 om 17:00 uur te Groningen, zoon van Roelf STEENHUIS en Jantje PIEPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje STEENHUIS, geboren te Groningen.
Gehuwd voor de kerk te Groningen (NH) met A.J. SCHAANK.
   2.  Hendrik STEENHUIS, geboren op 26-08-1920 te Groningen, overleden op 03-06-1927 te Groningen op 6-jarige leeftijd.
   3.  Grietje STEENHUIS, geboren op 27-04-1923 te Groningen, overleden op 15-05-1923 te Groningen, 18 dagen oud.
   4.  Stientje STEENHUIS, geboren te Groningen.

VII.16    Stijntje SWART, geboren te Engelbert, dochter van Hendrik SWART (zie VI.10) en Stijntje ENNEN, dagloonersche.
Gehuwd te Noorddijk met Bouko KEEGSTRA, pakhuisknecht, schoenmaker, geboren te Groningen, zoon van Tiete KEEGSTRA en Ettina OTTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tiete KEEGSTRA, geboren te Groningen.
   2.  Hendrik KEEGSTRA, geboren te Groningen.
   3.  Jan KEEGSTRA, geboren te Groningen.

VII.18    Anna (Anne) SWART, geboren te Engelbert, dochter van Hendrik SWART (zie VI.10) en Stijntje ENNEN, dagloonersche.
Gehuwd met Jo CHRISTIAANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henk CHRISTIAANS.

VI.12    Rieks SWARTdossierstukken, daglooner, geboren op 01-08-1863 om 08:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 03-01-1942 om 19:00 uur te Engelbert (Noorddijk) op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan SWART (zie V.6) en Trientje REILERMAN, arbeidster in Noorddijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-03-1887 te Noorddijk met Aaltje ter BORGdossierstukken, 20 jaar oud, geboren op 28-12-1866 om 18:00 uur te Foxhol (Hz), overleden op 21-02-1962 te Noorddijk op 95-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Martinus ter BORG, houtzaagmolenaar, en Anna Francina DRIESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientje SWART, geboren op 31-05-1887 om 05:00 uur te Engelbert, overleden op 13-05-1888 om 07:00 uur te Engelbert, 348 dagen oud.
   2.  Trientje SWARTdossierstukken (zie VII.21).
   3.  Anna Francina SWARTdossierstukken (zie VII.23).
   4.  Maria SWARTdossierstukken, geboren op 24-02-1893 om 02:00 uur te Engelbert, Noorddijk, overleden op 14-09-1941 om 06:00 uur te Bedum op 48-jarige leeftijd, begraven te Bedum.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-05-1923 te Noorddijk met Sijbrand SPAAN, 28 jaar oud, geboren op 12-11-1894 te Zevenhuizen (Leek), overleden op 10-03-1966 te Bedum op 71-jarige leeftijd, zoon van Siebrand (Siebren) SPAAN en Wietske BLAAUWIJKEL.
   5.  Jantina SWART, geboren op 13-08-1894 om 10:00 uur te Engelbert, overleden op 13-02-1896 om 16:00 uur te Engelbert op 1-jarige leeftijd.
   6.  Jantina SWART (zie VII.28).
   7.  Wilhelmus Martinus SWARTdossierstukken (zie VII.29).

VII.21    Trientje SWARTdossierstukken, huishoudster, geboren op 11-10-1888 om 16:00 uur te Engelbert, wijkC nommer 25b, overleden op 27-06-1974 te Groningen op 85-jarige leeftijd, dochter van Rieks SWARTdossierstukken (zie VI.12) en Aaltje ter BORGdossierstukken.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17-01-1924 te Noorddijk met Freerk WIERINGA, 31 jaar oud, rijwielmaker, geboren op 21-06-1892 om 10:00 uur te Groningen, overleden op 17-04-1955 te Groningen op 62-jarige leeftijd, zoon van Menne WIERINGA en Eke SMEDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eke WIERINGA, geboren te Groningen.
   2.  Aaltje WIERINGA, geboren te Groningen.

VII.23    Anna Francina SWARTdossierstukken, geboren op 05-02-1891 om 21:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 01-02-1989 te Uithuizen op 97-jarige leeftijd, dochter van Rieks SWARTdossierstukken (zie VI.12) en Aaltje ter BORGdossierstukken.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-07-1920 te Noorddijk met Reinder de VRIES, 26 jaar oud, chauffeur, in 1931 kweeker en bij overlijden koemelker. Geboren op 10-03-1894 om 00:30 uur te Groningen, overleden op 05-02-1932 te Groningen op 37-jarige leeftijd, zoon van Elte de VRIES, brandwacht, warmoezenier (groentenkweker), en Simentje KLEI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elte de VRIES, geboren te Engelbert.

VII.28    Jantina SWART, geboren op 10-06-1896 om 07:00 uur te Engelbert, overleden op 30-10-1990 te Noorddijk op 94-jarige leeftijd, begraven te Engelbert, dochter van Rieks SWARTdossierstukken (zie VI.12) en Aaltje ter BORGdossierstukken.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-12-1918 te Noorddijk met Jan KNOLLEMA, 23 jaar oud, landbouwer en molenaar, geboren op 28-11-1895 om 20:00 uur te Engelbert, overleden op 26-07-1978 te Noorddijk op 82-jarige leeftijd, zoon van Wobbe KNOLLEMA, landbouwer, en Hendrikje MOLAG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wobbe KNOLLEMA, geboren te Noorddijk.
   2.  Rieks KNOLLEMA, geboren te Noorddijk.
   3.  Berend Jacob KNOLLEMA, geboren te Noorddijk.
   4.  Ali Wilhelmus Martinus KNOLLEMA, geboren te Noorddijk.

VII.29    Wilhelmus Martinus SWARTdossierstukken, timmerman, geboren op 05-04-1900 om 05:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 07-10-1973 te Groningen op 73-jarige leeftijd, zoon van Rieks SWARTdossierstukken (zie VI.12) en Aaltje ter BORGdossierstukken.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-01-1921 te Noorddijk met Aaltje FOLKERSdossierstukken, 24 jaar oud, geboren op 28-05-1896 om 12:00 uur te Euvelgunne (Noorddijk), overleden op 26-10-1980 te Groningen op 84-jarige leeftijd, dochter van Andries FOLKERS en Pietertje HUISMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rieks SWARTdossierstukken, geboren op 25-06-1921 te Engelbert (Noorddijk), overleden op 31-07-1922 om 01:00 uur te Engelbert op 1-jarige leeftijd, graftekst is overleden 25-07-1922.
   2.  Andries Rieks SWARTdossierstukken, geboren op 06-12-1931 te Noorddijk, overleden op 29-10-1996 op 64-jarige leeftijd, begraven te Engelbert.
Gehuwd te Eelde met Trijntje ARENDS.
   3.  Aaltje Pietertje SWART, geboren te Noorddijk.
Gehuwd met B.H. AMSING.

V.9    Hindricus SWART, arbeider, geboren op 06-08-1825 om 21:30 uur te Westerbroek, overleden op 07-12-1906 om 8:00 uur te RK Liefde gesticht Groningen op 81-jarige leeftijd, zoon van Henricus (Hindrikus) Jans SWART (zie IV.3) en Margaretha Hendrikus (Hindriks) (Grietje) KAMPS (KAMPHUIS,KAMST).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1848 te Hoogezand met Wietske SWARTWOLT, 37 jaar oud, geboren op 10-09-1811 te Harkstede (Slochteren), overleden op 09-12-1884 om 23:00 uur te Engelbert (Noorddijk) op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan SWARTWOLT en Trijntje Warners van DIJKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN SWART, geboren op 25-09-1850 om 23:00 uur te Westerbroek (Hoogezand), overleden op 25-09-1850 om 23:00 uur te Westerbroek (Hoogezand), 0 dagen oud.
   2.  Hindrikus (Hendrik) SWARTdossierstukken (zie VI.15).
   3.  Jan SWART (zie VI.17).

VI.15    Hindrikus (Hendrik) SWARTdossierstukken, daglooner, geboren op 18-11-1851 om 12:00 uur te Westerbroek (Hoogezand), overleden op 09-05-1895 om 06:00 uur te Harkstede (Slochteren) op 43-jarige leeftijd, zoon van Hindricus SWART (zie V.9) en Wietske SWARTWOLT.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-11-1885 te Noorddijk met Geertje BLAAUW, 29 jaar oud, geboren op 13-12-1855 om 12:00 uur te Westerbroek (Hoogezand), overleden op 15-01-1894 om 06:00 uur te Engelbert op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan Stoffers BLAAUW en Geertje Derks de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wietske SWART, geboren op 19-01-1887 om 01:00 uur te Engelbert.
   2.  Geertje (Geertje) SWART, dienstbode, geboren op 29-06-1889 om 23:00 uur te Engelbert, overleden op 10-06-1921 om 16:00 uur te Engelbert op 31-jarige leeftijd.
   3.  Henderika SWART, dienstbode, 1925 naar Den Haag, 1927 naar Groningen, 1933 naar Zuilen (Ut). Geboren op 14-01-1892 om 20:00 uur te Engelbert (Noorddijk).

VI.17    Jan SWART, daglooner, dienstknecht, geboren op 15-02-1855 om 22:00 uur te Westerbroek (Hoogezand), overleden op 04-06-1925 te Noordwolde (Bedum) op 70-jarige leeftijd, begraven te Groningen, Noorddijkerweg, zoon van Hindricus SWART (zie V.9) en Wietske SWARTWOLT.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-05-1886 te Noorddijk met Grietje HUISMAN, 22 jaar oud, dienstmeid, geboren op 01-03-1864 om 20:00 uur te Middelbert (Noorddijk), overleden op 15-12-1946 om 15:00 uur te Harkstede (Slochteren) op 82-jarige leeftijd, begraven te Groningen, Noorddijkerweg, dochter van Pieter HUISMAN en Grietje SCHUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderikus SWARTdossierstukken (zie VII.34).
   2.  Grietje SWART, geboren op 25-05-1889 om 23:00 uur te Ruischerbrug, overleden op 30-03-1890 om 03:00 uur te Ruischerbrug, 309 dagen oud.
   3.  Grietje SWART (zie VII.38).
   4.  Pieter SWARTdossierstukken (zie VII.39).
   5.  Hendrik SWART (zie VII.41).
   6.  Wietske SWART, geboren op 07-12-1899 om 08:00 uur te Ruischerbrug, overleden op 18-11-1977 te Middelbert op 77-jarige leeftijd, begraven te Middelbert.
Gehuwd met Roelf BOSCHMA, geboren op 04-02-1883, overleden op 20-06-1959 op 76-jarige leeftijd, begraven te Middelbert.
   7.  Jan SWART (zie VII.45).

VII.34    Henderikus SWARTdossierstukken, landarbeider, geboren op 23-07-1886 om 07:30 uur te Ruischerbrug (Noorddijk), overleden op 21-08-1967 te Thesinge (Ten Boer) op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan SWART (zie VI.17) en Grietje HUISMAN, dienstmeid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-01-1913 te Ten Boer met Annechien BOERdossierstukken, 22 jaar oud, geboren op 26-08-1890 te Thesinge, overleden op 17-06-1957 te Thesinge op 66-jarige leeftijd, dochter van Klaas BOER, landbouwer, en Hillegien KOSTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje SWART, geboren op 02-06-1913 te Thesinge, overleden op 25-07-1998 te Thesinge (Ten Boer) op 85-jarige leeftijd, begraven te Thesinge (Ten Boer).
Gehuwd met Hendrik VEGTER, geboren op 22-05-1913, overleden op 24-05-1975 op 62-jarige leeftijd, begraven te Thesinge (Teen Boer), 4 kinderen.
   2.  Klaas SWART.
Gehuwd met K.J. BOLWIJN, 3 kinderen.
   3.  Hillechien SWARTdossierstukken, geboren op 28-12-1921 te Thesinge, overleden op 29-01-1989 te Thesinge op 67-jarige leeftijd, begraven te Thesinge.
Gehuwd met Hendrik van der WOUDEdossierstukken, geboren op 25-12-1919, overleden op 01-02-2005 op 85-jarige leeftijd, 2 kinderen.

VII.38    Grietje SWART, geboren op 01-01-1891 om 01:00 uur te Ruischerbrug (Noorddijk), overleden op 13-11-1961 te Noorddijk op 70-jarige leeftijd, begraven te Noorddijk, dochter van Jan SWART (zie VI.17) en Grietje HUISMAN, dienstmeid.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1913 te Noorddijk met Abraham BIJHOLT, 25 jaar oud, voermansknecht, geboren op 24-12-1887 om 23:00 uur te Nieuwolda, overleden op 11-10-1976 te Noorddijk op 88-jarige leeftijd, begraven te Noorddijk, zoon van Jan BIJHOLT, kleischipper, en Antje van der MOLEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham BIJHOLT.
Gehuwd met A. KNOLLEMA.
   2.  J. BIJHOLT, gehuwd met S.Sprenger.

VII.39    Pieter SWARTdossierstukken, landarbeider, geboren op 18-05-1895 om 04:00 uur te Ruischerbrug (Noorddijk), overleden op 26-10-1970 te Bedum op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan SWART (zie VI.17) en Grietje HUISMAN, dienstmeid.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-04-1917 te Noorddijk met Sjabbechien SCHAAPHOKdossierstukken, 22 jaar oud, geboren op 04-04-1895 om 04:00 uur te Noorddijk, overleden op 23-11-1969 te Bedum op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan SCHAAPHOK, koolverbouwer, en Siebrig SCHAAPHOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan SWART (zie VIII.32).
   2.  Siebrig SWART (zie VIII.35).
   3.  Henderikus SWARTdossierstukken (zie VIII.36).
   4.  Grietje SWARTdossierstukken (zie VIII.40).

VIII.32    Jan SWART, geboren te Noorddijk, zoon van Pieter SWARTdossierstukken (zie VII.39) en Sjabbechien SCHAAPHOKdossierstukken.
Gehuwd met Romktje TOONSTRA, geboren op 30-08-1918, overleden op 21-04-1979 te Zuidwolde ? op 60-jarige leeftijd, begraven te Zuidwolde (nieuw).
Uit dit huwelijk:
   1.  Riekus SWART.
   2.  Swannie SWART.
   3.  Jan SWART (zie IX.3).
   4.  Piet SWART.
   5.  Reinder SWART.

IX.3    Jan SWART, zoon van Jan SWART (zie VIII.32) en Romktje TOONSTRA.
Gehuwd met Janny KORTHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Danny SWART.

VIII.35    Siebrig SWART, geboren te Zuidwolde, dochter van Pieter SWARTdossierstukken (zie VII.39) en Sjabbechien SCHAAPHOKdossierstukken.
Gehuwd te Bedum met Jan de BOERdossierstukken, 22 jaar oud, geboren op 05-04-1919 te Bedum, overleden op 15-01-1945 te Borna (Duitsland) op 25-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederica de BOER, geboren te Bedum.
Gehuwd met Jan van der WAL.
   2.  Sjabbechien (Gieni) de BOER, geboren te Bedum.
Gehuwd met Kees POLKERMAN.

VIII.36    Henderikus SWARTdossierstukken, geboren op 26-06-1924 te Ellerhuizen, overleden op 20-05-1972 te Zuidwolde op 47-jarige leeftijd, zoon van Pieter SWARTdossierstukken (zie VII.39) en Sjabbechien SCHAAPHOKdossierstukken.
Gehuwd (1) 1944 met Jeltje LIJNEMA, geboren op 31-10-1927, overleden op 09-06-1956 op 28-jarige leeftijd, begraven te Noordwolde.
Gehuwd (2) met Tjakkina (Kieny) van DIJK, geboren te Lettelbert (Leek), dochter van Roelf van DIJK en Anna HESSELING.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Piet SWART, geboren te Noordwolde (Bedum).
   2.  Jan SWART, geboren te Noordwolde (Bedum).
   3.  Aafke SWART, geboren te Noordwolde (Bedum).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Sjabbechien Anna (Gea) SWART, geboren te Bedum.

VIII.40    Grietje SWARTdossierstukken, geboren op 01-10-1928 om 3:30 uur te Ellerhuizen, Noordwolde, overleden op 03-02-1997 te Groningen op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-02-1997 te Groningen, dochter van Pieter SWARTdossierstukken (zie VII.39) en Sjabbechien SCHAAPHOKdossierstukken.
Gehuwd te Zuidwolde (Gr) met Jan Oente (Jan) HUIZINGA, geboren te Zuidwolde, zoon van Thomas HUIZINGAdossierstukken, melkrijder, en Hindrikje TALENSdossierstukken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas HUIZINGA (zie IX.15).
   2.  Sjabbechien (Giny) HUIZINGA, geboren op 29-05-1953 te Zuidwolde (Gr), overleden op 19-04-2003 te Winsum op 49-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-04-2003 te Groningen.
   3.  Pieter Egbert HUIZINGA (zie IX.18).
   4.  Egberdina (Ina) HUIZINGA (zie IX.21).

IX.15    Thomas HUIZINGA, geboren te Zuidwolde (Gr), zoon van Jan Oente (Jan) HUIZINGA en Grietje SWARTdossierstukken (zie VIII.40).
Gehuwd te Bedum met Sijke KREMER, geboren te Onderdendam, dochter van Jan KREMER en Lutske POOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pieter (John) HUIZINGA (zie X.2).
   2.  Lucie Gea Ina (Lucinda) HUIZINGA (zie X.5).

X.2    Jan Pieter (John) HUIZINGA, geboren te Middelstum, zoon van Thomas HUIZINGA (zie IX.15) en Sijke KREMER.
Samenwonend -- te Ten Boer met Miranda BOLT, geboren te Groningen.
Uit deze relatie:
   1.  Amber Wilhelmina Sijke HUIZINGA, geboren te Delfzijl.

X.5    Lucie Gea Ina (Lucinda) HUIZINGA, geboren te Middelstum, dochter van Thomas HUIZINGA (zie IX.15) en Sijke KREMER.
Samenwonend --, gehuwd te Bedum met Dennis J. SMEDING, geboren te Drachten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Denise SMEDING, geboren te Groningen.

IX.18    Pieter Egbert HUIZINGA, geboren te Ellerhuizen, zoon van Jan Oente (Jan) HUIZINGA en Grietje SWARTdossierstukken (zie VIII.40).
Gehuwd te Groningen met Alberdina Jacoba (Alberdina) CANNINGA, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Corie Colinda (Linda) HUIZINGA, geboren te Groningen.
Samenwonend --, gehuwd te Bedum met Eijo UBELS, geboren te Bedum.
   2.  Mark HUIZINGA, geboren te Groningen.

IX.21    Egberdina (Ina) HUIZINGA, geboren te Bedum, dochter van Jan Oente (Jan) HUIZINGA en Grietje SWARTdossierstukken (zie VIII.40).
Gehuwd te Bedum, gehuwd voor de kerk te Bedum met Jan Johannes (Jan) VAST, postbode, geboren te Stedum, zoon van Johannes VAST en Saartje Johanna (Saartje) BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen VAST, installatiemonteur, geboren te Bedum.
Partner is Natasja BUS, geboren te Groningen, dochter van Roelof BUS en Clara Grietje DEKKEMA.
   2.  Miranda VAST, kapster, geboren te Bedum.
Partner is Ronald MOLENAAR, geboren te Utrecht.

VII.41    Hendrik SWART, smidsknecht, geboren op 11-08-1897 om 16:00 uur te Ruischerbrug, overleden na 1968, zoon van Jan SWART (zie VI.17) en Grietje HUISMAN, dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1922 te Hoogezand met Kornelia HUISMAN, 21 jaar oud, geboren op 19-02-1901 om 22:00 uur te Westerbroek (Hz), overleden op 04-10-1968 te Wildervank op 67-jarige leeftijd, dochter van Kornelis HUISMAN en Berendina APPELDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis SWART.
Gehuwd met A.J.J. KERSTHOLT.
   2.  J. SWART.
Gehuwd met J. DUIT.
   3.  H. SWART.

VII.45    Jan SWART, voorman, geboren op 26-04-1902 om 21:00 uur te Ruischerbrug (Noorddijk), overleden op 07-02-1977 op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan SWART (zie VI.17) en Grietje HUISMAN, dienstmeid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-02-1929 te Noorddijk met Derkina RITSEMA, 20 jaar oud, geboren op 31-12-1908 te Ten Boer, overleden op 29-12-1992 op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jacob SWARTdossierstukken, geboren op 24-12-1929 te Noorddijk, overleden op 02-03-1969 te Ruischerbrug op 39-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-03-1969 te Groningen.
   2.  Jacoba Elizabeth SWART (zie VIII.48).
   3.  Grietje SWART (zie VIII.50).
   4.  Harmke SWART, geboren op 11-10-1939 te Noorddijk, overleden op 30-11-1942 te Noorddijk op 3-jarige leeftijd.

VIII.48    Jacoba Elizabeth SWART, geboren te Noorddijk, dochter van Jan SWART (zie VII.45) en Derkina RITSEMA.
Gehuwd met W.B. VISWAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Appie VISWAT.
   2.  Ina VISWAT.
   3.  Jan VISWAT.

VIII.50    Grietje SWART, geboren op 10-07-1937 te Noorddijk, overleden op 14-10-2002 te Groningen op 65-jarige leeftijd, dochter van Jan SWART (zie VII.45) en Derkina RITSEMA.
Gehuwd te Ruischerbroek met Hiele IWEMA, geboren te Harkstede, zoon van Ebbel IWEMA, arbeider, en Hinderkien SCHOLTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ebbel Jan IWEMA, geboren te Ruischerbroek.
Gehuwd te Ruischerbroek met Hillechien de HAAN, geboren te Groningen, dochter van Jacobus de HAAN en Anna Maria de VRIES.
   2.  Derkina Hinderkien (Ina) IWEMA, geboren te Ruischerbroek.

V.12    Wubbegje (Wibbegien) SWART, geboren op 01-09-1827 om 05:00 uur te Westerbroek (Hz), overleden op 10-02-1906 om 06:00 uur te Engelbert op 78-jarige leeftijd, dochter van Henricus (Hindrikus) Jans SWART (zie IV.3) en Margaretha Hendrikus (Hindriks) (Grietje) KAMPS (KAMPHUIS,KAMST).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1853 te Noorddijk met Reiner R. (Reinder) ZONDERMAN, 23 jaar oud, geboren op 25-09-1829 om 2:00 uur te Harkstede (Slochteren), overleden op 26-01-1915 om 11:00 uur te Engelbert (Noorddijk) op 85-jarige leeftijd, zoon van Roelof (Rudolphus) Lambertus ZONDERMAN, visscher, flankeur, en Grietje Harts DIJKHUIS, kasteleinsche. Wubbegje verklaart niet te kunnen tekenen omdat ze niet kan schrijven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje ZONDERMAN, geboren op 06-08-1854 om 23:00 uur te Engelbert, overleden op 24-01-1859 om 11:00 uur te Engelbert op 4-jarige leeftijd.
   2.  Wiegertje ZONDERMAN, geboren op 02-01-1856 om 15:00 uur te Engelbert, overleden op 16-10-1856 om 17:00 uur te Engelbert, 288 dagen oud.
   3.  Roelf ZONDERMAN, geboren op 27-03-1857 om 23:00 uur te Engelbert, overleden op 08-01-1859 om 18:00 uur te Engelbert op 1-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik ZONDERMAN (zie VI.22).
   5.  Roelf ZONDERMAN, geboren op 18-03-1860 om 15:00 uur te Engelbert, overleden op 06-03-1861 om 19:00 uur te Engelbert, 353 dagen oud.
   6.  N.N. ZONDERMAN, geboren op 18-03-1860 om 15:00 uur te Engelbert, overleden op 18-03-1860 om 15:00 uur te Engelbert, 0 dagen oud.
   7.  Reinder ZONDERMAN, geboren op 13-03-1862 om 07:00 uur te Engelbert, overleden op 12-09-1868 om 01:00 uur te Engelbert op 6-jarige leeftijd.
   8.  Jan ZONDERMAN, geboren op 13-03-1862 om 09:00 uur te Engelbert, overleden op 30-03-1863 om 13:00 uur te Engelbert op 1-jarige leeftijd.
   9.  Rieks ZONDERMAN, geboren op 09-12-1863 om 05:00 uur te Engelbert, overleden op 23-07-1865 om 15:00 uur te Engelbert op 1-jarige leeftijd.
   10.  Lambertus ZONDERMAN, visscher, geboren op 16-06-1865 om 05:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 10-01-1883 om 20:00 uur te Engelbert op 17-jarige leeftijd.
   11.  Grietje ZONDERMAN (zie VI.31).
   12.  Rieks ZONDERMAN (zie VI.32).

VI.22    Hendrik ZONDERMAN, visscherman, geboren op 18-05-1858 om 16:00 uur te Engelbert, overleden op 12-10-1920 om 16:00 uur te Engelbert (Groningen) op 62-jarige leeftijd, zoon van Reiner R. (Reinder) ZONDERMAN en Wubbegje (Wibbegien) SWART (zie V.12).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1884 te Noorddijk met Jantje KNOLLEMA, 22 jaar oud, geboren op 25-11-1861 om 19:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 18-01-1909 om 13:00 uur te Harkstede op 47-jarige leeftijd, dochter van Berend KNOLLEMA, arbeider, en Elisabeth SCHUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinder ZONDERMAN (zie VII.47).
   2.  Elizabeth ZONDERMAN, geboren op 06-01-1886 om 18:00 uur te Harkstede, overleden op 18-01-1966 op 80-jarige leeftijd, begraven te Engelbert.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-10-1905 te Slochteren met Eltjo EGGENS, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 30-11-1881 te Noorddijk, overleden op 17-06-1967 op 85-jarige leeftijd, begraven te Engelbert, zoon van Jan EGGENS en Anje DIJKEMA.
   3.  Wibbegien ZONDERMAN, geboren op 16-02-1888 om 20:00 uur te Harkstede, overleden op 18-05-1982 op 94-jarige leeftijd, begraven te Engelbert.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-09-1910 te Slochteren met Jans EGGENS, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 17-08-1888 om 10:00 uur te Hoogezand, overleden op 18-03-1955 op 66-jarige leeftijd, begraven te Engelbert, zoon van Jan EGGENS en Anje DIJKEMA.
   4.  Berend ZONDERMAN, geboren op 21-06-1896 om 13:00 uur te Harkstede.

VII.47    Reinder ZONDERMAN, geboren op 31-08-1884 om 1:00 uur te Harkstede, overleden op 06-05-1945 te Noorddijk op 60-jarige leeftijd, zoon van Hendrik ZONDERMAN (zie VI.22) en Jantje KNOLLEMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-10-1910 te Slochteren met Aaltje AKKERMAN, 26 jaar oud, geboren op 20-06-1884 om 10:00 uur te Harkstede (Slochteren), overleden 09-08-19--, dochter van Klaas AKKERMAN en Klaassien BROEKSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaassien ZONDERMAN, geboren 00-02-1915 te Harkstede (Slochteren), overleden op 06-05-1915 te Harkstede (Slochteren).
   2.  Jantje ZONDERMAN, geboren 00-02-1915 te Harkstede (Slochteren), overleden op 23-03-1916 te Harkstede (Slochteren).

VI.31    Grietje ZONDERMAN, geboren op 09-02-1867 om 16:00 uur te Engelbert, overleden op 03-07-1935 om 18:00 uur te Noorddijk op 68-jarige leeftijd, dochter van Reiner R. (Reinder) ZONDERMAN en Wubbegje (Wibbegien) SWART (zie V.12).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-05-1889 te Noorddijk met Hindericus BOSCH, 24 jaar oud, watermolenaar, sluiswachter, geboren op 27-11-1864 om 21:00 uur te Engelbert, overleden op 17-02-1942 te Noorddijk op 77-jarige leeftijd, zoon van Derk BOSCH en Martje DOLFIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martje BOSCH, geboren op 30-09-1889 om 8:00 uur te Noorddijk, overleden op 17-03-1890 om 22:00 uur te Noorddijk, 168 dagen oud.
   2.  Reinder BOSCH, geboren op 01-12-1890 om 22:00 uur te Noorddijk, overleden op 08-10-1906 om 11:00 uur te Noorddijk op 15-jarige leeftijd.
   3.  Martje BOSCH, geboren op 02-06-1892 om 23:00 uur te Noorddijk, overleden op 04-12-1961 te Middelberet op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-08-1912 te Noorddijk met Lambertus EGGENS, 19 jaar oud, boerenknecht, geboren op 15-10-1892 te Westerbroek (Hoogezand), overleden op 02-10-1968 te Middelbert op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan EGGENS en Anje DIJKEMA.
   4.  Wibbechien BOSCH, geboren op 10-03-1894 om 22:00 uur te Noorddijk, overleden op 26-12-1974 te Harkstede op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1917 te Slochteren met Hendrik Jan STEL, 23 jaar oud, molenaar, geboren op 15-07-1893 te Slochteren, overleden op 16-02-1947 te Slochteren op 53-jarige leeftijd, zoon van Elzo STEL, molenaar, en Grietje TIMMER.
   5.  Derk BOSCH, geboren op 13-05-1895 om 14:00 uur te Noorddijk, overleden op 24-02-1896 om 5:00 uur te Noorddijk, 287 dagen oud.
   6.  Derk BOSCH, geboren op 09-02-1897 om 17:00 uur te Noorddijk, overleden op 06-03-1918 om 23:45 uur te Groningen in het A.Z. op 21-jarige leeftijd.
   7.  Jantje BOSCH, geboren op 13-09-1898 om 16:00 uur te Noorddijk.
   8.  Klaas BOSCH, geboren op 18-10-1900 om 22:00 uur te Noorddijk, overleden op 18-02-1911 om 7:00 uur te Noorddijk op 10-jarige leeftijd.
   9.  NN BOSCH, geboren op 14-02-1902 te Engelbert, overleden op 14-02-1902 te Engelbert, 0 dagen oud.
   10.  Hendrik BOSCH, geboren te Noorddijk.
   11.  Anje Henderika BOSCH, geboren te Noorddijk.
   12.  Henderkien BOSCH, geboren te Noorddijk.

VI.32    Rieks ZONDERMAN, geboren op 22-08-1868 om 23:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 03-08-1946 te Noorddijk op 77-jarige leeftijd, zoon van Reiner R. (Reinder) ZONDERMAN en Wubbegje (Wibbegien) SWART (zie V.12).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-04-1895 te Slochteren met Geessien HOGENBERG, 27 jaar oud, geboren op 25-11-1867 om 16:00 uur te Engelbert (Noorddijk), overleden op 06-02-1942 te Noorddijk op 74-jarige leeftijd, dochter van Derk HOGENBERG en Grietje HONEBECKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wibbegien ZONDERMAN (zie VII.69).
   2.  Grietje ZONDERMAN, geboren op 06-10-1896 om 1:00 uur te Engelbert.
   3.  Reinder ZONDERMAN, geboren op 07-11-1897 om 16:00 uur te Engelbert.
   4.  Derk ZONDERMAN, geboren op 07-03-1899 om 23:00 uur te Engelbert.
   5.  Hendrik ZONDERMAN, geboren op 04-02-1900 om 6:00 uur te Engelbert, overleden op 24-06-1978 op 78-jarige leeftijd, begraven te Engelbert.
Gehuwd .. Echtgenote is Jantina ZUUR, geboren op 12-12-1903, overleden op 07-04-1973 op 69-jarige leeftijd, begraven te Engelbert.
   6.  Harm ZONDERMAN, geboren te Engelbert.
   7.  Roelf ZONDERMAN, geboren te Engelbert.
   8.  Lammert ZONDERMAN, geboren te Engelbert.

VII.69    Wibbegien ZONDERMAN, geboren op 14-08-1895 om 9:00 uur te Engelbert, overleden op 18-11-1979 te Ruischerbrug op 84-jarige leeftijd, dochter van Rieks ZONDERMAN (zie VI.32) en Geessien HOGENBERG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-07-1919 te Noorddijk met Roelf SCHOONVELD, 20 jaar oud, postbode, geboren op 09-07-1898 om 18:00 uur te Noorddijk, overleden 00-11-1884, zoon van Gerrit SCHOONVELD en Grietje ENGELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje SCHOONVELD.
   2.  Rickus SCHOONVELD.
   3.  Geessien SCHOONVELD.

V.14    Bernardus SWART, wever, scheepstimmerknecht, geboren op 07-04-1833 om 11:00 uur te Westerbroek (Hz), overleden op 13-09-1897 om 04:00 uur te Martenshoek (Hoogezand) op 64-jarige leeftijd, zoon van Henricus (Hindrikus) Jans SWART (zie IV.3) en Margaretha Hendrikus (Hindriks) (Grietje) KAMPS (KAMPHUIS,KAMST).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 22-12-1859 te Hoogezand (getuige(n): Jan Swart (broer)) met Tecla DUURKEN, 21 jaar oud, geboren op 12-08-1838 om 19:00 uur te Kalkwijk (Hz), overleden op 17-07-1870 om 13:00 uur te Kalkwijk (Hz) op 31-jarige leeftijd, dochter van Bernardus Hindriks (Henricus) DUURKEN, kleermakersknegt, landbouwer, en Anna Harms SMIT.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 26-08-1871 te Hoogezand, gescheiden na 15 jaar op 22-06-1887 te Winschoten van Johanna Elisabeth GROART, geboren op 26-11-1841 om 23:00 uur te Lula (Hz), overleden op 26-06-1911 om 04:00 uur te Groningen op 69-jarige leeftijd, dochter van Johannes Fredericus GROART, landbouwer, en Martha Maria DIETERS, landbouwster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hinderikus SWART, geboren op 21-10-1860 om 13:00 uur te Kalkwijk (Hz), overleden op 03-10-1923 te Hoorn op 62-jarige leeftijd.
   2.  Anna Margaretha SWART, geboren op 01-01-1862 om 17:00 uur te Kalkwijk (Hz).
   3.  Bernardus SWARTdossierstukken (zie VI.36).
   4.  Johanna SWART, geboren 1864, overleden op 11-07-1888 om 2:00 uur te Stadskanaal (Onstwedde), ongehuwd.
   5.  Johannes Harmannus SWART, schoenmakersknecht, geboren op 15-05-1866 om 22:00 uur te Kalkwijk (Hz), overleden op 15-10-1889 om 01:00 uur te Sappemeer op 23-jarige leeftijd.
   6.  Margretha Johanna SWART, geboren op 01-10-1868 om 02:00 uur te Kalkwijk (Hz), overleden op 09-10-1868 om 09:00 uur te Kalkwijk (Hz), 8 dagen oud.
   7.  Harmannus SWART, scheepstimmerman, geboren op 14-03-1870 om 01:00 uur te Kalkwijk (Hz), overleden op 30-06-1900 te Groningen op 30-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Magretha Willemina SWART (zie VI.43).

VI.36    Bernardus SWARTdossierstukken, schoenmaker, geboren op 22-10-1863 om 16:00 uur te Kalkwijk (Hz), overleden op 29-09-1942 om 05:00 uur te Sappemeer op 78-jarige leeftijd, begraven te Sappemeer. Oook Zwart genoemd, zoon van Bernardus SWART (zie V.14) en Tecla DUURKEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1892 te Hoogezand. Bij dit huwelijk en de bijlage hierbij, gebruikt men meestal de naam Zwart. In de bijlage bij dit huwelijk is vermeld dat Bernardus in 1833 uitgeloot is voor dienst bij de Nat.Militie, maar hij gaat dienst doen als plaatsvervanger bij de lichting 1885 voor de Gemeente Termunten bij het 1e Regiment Infanterie. De kolonel van dit Regiment geeft hem op 14 april 1892 te Leeuwarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk. Echtgenote is Gesina REMKESdossierstukken, 25 jaar oud, naaister, geboren op 20-10-1866 om 05:00 uur te Sappemeer, overleden op 07-04-1942 te Sappemeer op 75-jarige leeftijd, begraven te Sappemeer. Weduwe van Pieter Pieters van 't Hoge Zand. Dochter van Heiko REMKES en Froneka NIEHUIS. In de acten van geboorte van kinderen uit dit huwelijk wordt de naam Zwart gebruikt, sinsdien gebruikt de familie de naam Zwart als familienaam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Heikolinus ZWART (zie VII.78).
   2.  Fronneka Tecla ZWARTdossierstukken (zie VII.81).
   3.  Tecla Johanna ZWART, geboren op 21-01-1896 om 20:30 uur te Hoogezand, overleden op 28-02-1982 te Veendam op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-05-1925 te Sappemeer met Geert WEISBEEK, 26 jaar oud, geboren op 20-06-1898 om 1:00 uur te Veendam, overleden op 11-02-1982 te Veendam op 83-jarige leeftijd, zoon van Webinus (Wubbinus) Johannes WEISBEEK en Elizabeth OVERBERG. Geen kinderen.
   4.  Catharina ZWART, geboren op 22-02-1898 om 05:00 uur te Hoogezand, overleden op 25-11-1898 om 00:30 uur te Hoogezand, 276 dagen oud.
   5.  Heiko ZWART (zie VII.85).
   6.  Jan ZWART, schoenmaker, geboren op 27-03-1902 om 22:00 uur te Sappemeer, overleden op 07-01-1997 te Haren op 94-jarige leeftijd. Is ongehuwd gebleven.
   7.  Nicolaas Harmannus ZWART (zie VII.88).
   8.  Harmannus Hinderikus ZWART (zie VII.90).

VII.78    Bernardus Heikolinus ZWART, brugwachter te Hoogezand/Sappemeer, fabrieksarbeider gomfabriek, geboren op 13-07-1892 om 09:00 uur te Hoogezand, overleden op 04-09-1972 te Sappemeer op 80-jarige leeftijd, zoon van Bernardus SWARTdossierstukken (zie VI.36) en Gesina REMKESdossierstukken, naaister.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-08-1919 te Veendam met Bertha ROGGEN, 26 jaar oud, geboren op 08-06-1893 te Zuidbroek (Sappemeer), overleden op 10-08-1992 te Haren op 99-jarige leeftijd, dochter van Eildert ROGGEN, machinist, en Bertha BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesina Berta ZWART (zie VIII.58).
   2.  Ei(l)dert ZWART, geboren te Sappemeer.
Gehuwd met Ep FLADDERMAN.

VIII.58    Gesina Berta ZWART, geboren op 26-05-1920 te Sappemeer, overleden op 11-05-2000 te Haren op 79-jarige leeftijd, opgebaard in Sappemeer. Gecremeerd op 16-05-2000 te Groningen, dochter van Bernardus Heikolinus ZWART (zie VII.78) en Bertha ROGGEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-07-1947 te Hoogezand met Gerhardus Caesar van der ARK, 28 jaar oud, geboren op 30-06-1919 te Groningen, overleden op 17-01-1999 te Haren op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tiddo van der ARK (zie IX.28).
   2.  Bertha Elizabeth (Betty) van der ARK (zie IX.31).

IX.28    Tiddo van der ARK, zoon van Gerhardus Caesar van der ARK en Gesina Berta ZWART (zie VIII.58).
Gehuwd met Wilhelmina Johanna Petronella (Ineke) van NULAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bas van der ARK.
Gehuwd met Mirte.
   2.  Marloes Anna Gesina (Marloes) van der ARK.

IX.31    Bertha Elizabeth (Betty) van der ARK, dochter van Gerhardus Caesar van der ARK en Gesina Berta ZWART (zie VIII.58).
Gehuwd met Marten BOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marian BOVEN.
Gehuwd met Arend.
   2.  Sylvia BOVEN.
Gehuwd met Jack.

VII.81    Fronneka Tecla ZWARTdossierstukken, geboren op 15-03-1894 om 20:00 uur te Hoogezand, overleden op 22-01-1964 te Sappemeer op 69-jarige leeftijd, begraven te Sappemeer, dochter van Bernardus SWARTdossierstukken (zie VI.36) en Gesina REMKESdossierstukken, naaister.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-05-1921 te Sappemeer met Aafko TEUBEN, 25 jaar oud, binnenvrachtschipper, geboren op 24-09-1895 om 03:00 uur te Sappemeer, overleden op 19-09-1976 te Groningen op 80-jarige leeftijd, zoon van Hinderikus Johannes TEUBEN, binnenschipper (van de Johanna en van de Margaretha), en Margarita Joanna FIKKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margretha Joanna TEUBEN (zie VIII.62).

VIII.62    Margretha Joanna TEUBEN, geboren op 17-05-1922 te Sappemeer, overleden op 28-03-2006 op 83-jarige leeftijd, dochter van Aafko TEUBEN, binnenvrachtschipper, en Fronneka Tecla ZWARTdossierstukken (zie VII.81).
Gehuwd met Heino KONING, geboren op 06-02-1917, overleden op 19-10-1996 op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Froneka Tecla Grietje KONING (zie IX.33).
   2.  Grietje Froneka Tecla KONING (zie IX.35).
   3.  Filipus Bernardus KONING (zie IX.36).
   4.  Bernardus Gezienus KONING (zie IX.38).

IX.33    Froneka Tecla Grietje KONING, geboren te Sappemeer, dochter van Heino KONING en Margretha Joanna TEUBEN (zie VIII.62).
Gehuwd te Hoogezand met Jilling MEEK, geboren te Leek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandra MEEK (zie X.21).
   2.  Rianne MEEK (zie X.23).

X.21    Sandra MEEK, geboren te Sappemeer, dochter van Jilling MEEK en Froneka Tecla Grietje KONING (zie IX.33).
Samenwonend met Edwin RAKERS, geboren te Stadskanaal.
Uit deze relatie:
   1.  Thijn RAKERS, geboren te Zwolle.
   2.  Justin RAKERS, geboren te Zwolle.

X.23    Rianne MEEK, geboren te Sappemeer, dochter van Jilling MEEK en Froneka Tecla Grietje KONING (zie IX.33).
Samenwonend met Henk BOER, geboren te Groningen.
Uit deze relatie:
   1.  Maura BOER, geboren te Groningen.
   2.  Yorna BOER, geboren te Groningen.

IX.35    Grietje Froneka Tecla KONING, geboren te Sappemeer, dochter van Heino KONING en Margretha Joanna TEUBEN (zie VIII.62).
Gehuwd te Hoogezand met Enneman KLEINE, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul KLEINE, geboren te Sappemeer.
   2.  Rene KLEINE (zie X.25).

X.25    Rene KLEINE, geboren te Sappemeer, zoon van Enneman KLEINE en Grietje Froneka Tecla KONING (zie IX.35).
Samenwonend met Rika CASTEL, geboren te Groningen.
Uit deze relatie:
   1.  Joe KLEINE, geboren te Groningen.
   2.  Jack KLEINE, geboren te Westerbroek.

IX.36    Filipus Bernardus KONING, zoon van Heino KONING en Margretha Joanna TEUBEN (zie VIII.62).
Gehuwd met Anna VENEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tineke KONING, geboren te Sappemeer.
   2.  Marga KONING (zie X.29).

X.29    Marga KONING, geboren te Sappemeer, dochter van Filipus Bernardus KONING (zie IX.36) en Anna VENEMA.
Samenwonend met Sije METER, geboren te Groningen.
Uit deze relatie:
   1.  Demi METER, geboren te Groningen.

IX.38    Bernardus Gezienus KONING, zoon van Heino KONING en Margretha Joanna TEUBEN (zie VIII.62).
Gehuwd, gescheiden van Joke HALMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernard KONING, geboren te Groningen.

VII.85    Heiko ZWART, fabrieksarbeider, geboren op 21-05-1899 om 05:00 uur te Hoogezand, overleden op 04-12-1956 te Hoogezand op 57-jarige leeftijd, zoon van Bernardus SWARTdossierstukken (zie VI.36) en Gesina REMKESdossierstukken, naaister.
Gehuwd te Sappemeer met Lummechien BAKKER, geboren te Sappemeer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus ZWART, geboren op 09-09-1933 te Sappemeer, overleden op 27-07-2000 te Sappemeer op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd met Catharina (Ina) BLAAUW.
   2.  Tonniske ZWART (zie VIII.66).

VIII.66    Tonniske ZWART, geboren op 19-03-1939 te Sappemeer, overleden op 20-05-2002 op 63-jarige leeftijd, dochter van Heiko ZWART (zie VII.85) en Lummechien BAKKER.
Gehuwd . Gescheiden . Echtgenoot is Frits van der VEN, overleden 2002.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen van der VEN.
   2.  Marieke van der VEN.

VII.88    Nicolaas Harmannus ZWART, houthandelaar, geboren op 11-03-1905 te Sappemeer, overleden op 22-09-1944 te Sappemeer op 39-jarige leeftijd, zoon van Bernardus SWARTdossierstukken (zie VI.36) en Gesina REMKESdossierstukken, naaister.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-10-1933 te Sappemeer met Henderika Johanna (Rieka) FLEHER, 25 jaar oud, geboren op 15-06-1908 te Sappemeer, overleden op 17-09-2004 te Sappemeer op 96-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-09-2004 te Groningen, dochter van Heinrich August Frans FLEHER en Amelia FRANSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geziena (Gé) ZWART (zie VIII.68).
   2.  Amelia (Melie) ZWART (zie VIII.70).

VIII.68    Geziena (Gé) ZWART, geboren te Sappemeer, dochter van Nicolaas Harmannus ZWART (zie VII.88) en Henderika Johanna (Rieka) FLEHER.
Gehuwd met Adrianus (Ad) VERMEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ineke VERMEER (zie IX.43).

IX.43    Ineke VERMEER, dochter van Adrianus (Ad) VERMEER en Geziena (Gé) ZWART (zie VIII.68).
Gehuwd met Jan NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ria NN.
   2.  Nico NN.
   3.  Marianne NN.

VIII.70    Amelia (Melie) ZWART, geboren te Sappemeer, dochter van Nicolaas Harmannus ZWART (zie VII.88) en Henderika Johanna (Rieka) FLEHER.
Gehuwd met Jacobus (Jaap) VERMEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wim VERMEER (zie IX.44).
   2.  Nicolette VERMEER (zie IX.47).

IX.44    Wim VERMEER, zoon van Jacobus (Jaap) VERMEER en Amelia (Melie) ZWART (zie VIII.70).
Gehuwd met Wilma NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacco VERMEER.
   2.  Arvid VERMEER.

IX.47    Nicolette VERMEER, dochter van Jacobus (Jaap) VERMEER en Amelia (Melie) ZWART (zie VIII.70).
Gehuwd met Peter NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edwin NN.
   2.  Michelle NN.

VII.90    Harmannus Hinderikus ZWART, rijwielhersteller, ambulance-chauffeur, geboren op 11-10-1910 te Sappemeer, overleden op 09-10-1987 te Hoogezand op 76-jarige leeftijd, zoon van Bernardus SWARTdossierstukken (zie VI.36) en Gesina REMKESdossierstukken, naaister.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-01-1946 te Hoogezand met Harmke NIJBURG, 29 jaar oud, geboren op 29-03-1916 te Hoogezand, overleden op 21-05-2004 te Haren op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Geert Paulus (Bennie) ZWART (zie VIII.71).
   2.  Trijntje Geziena ZWART, geboren te Sappemeer.
Partner is Henk MEIJER, geboren te Sappemeer.

VIII.71    Bernardus Geert Paulus (Bennie) ZWART, geboren op 04-05-1947 te Sappemeer, overleden op 11-09-2015 te Sappemeer op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-09-2015 te Groningen, zoon van Harmannus Hinderikus ZWART (zie VII.90) en Harmke NIJBURG.
Gehuwd te Hoogezand met Aaltje KLEIN, geboren te Foxham, dochter van Berend KLEIN en Arkina MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmke Arkina (Harma) ZWART (zie IX.49).
   2.  Harmannus Hinderikus (Henri) ZWART (zie IX.50).

IX.49    Harmke Arkina (Harma) ZWART, geboren te Sappemeer, dochter van Bernardus Geert Paulus (Bennie) ZWART (zie VIII.71) en Aaltje KLEIN.
Gehuwd te Sappemeer met Roel AMORAAL, geboren te Wolvega.
Uit dit huwelijk:
   1.  Domenick AMORAAL, geboren te Groningen.
   2.  Danique AMORAAL, geboren te Groningen.
   3.  Yvette AMORAAL, geboren te Groningen.

IX.50    Harmannus Hinderikus (Henri) ZWART, geboren te Groningen, zoon van Bernardus Geert Paulus (Bennie) ZWART (zie VIII.71) en Aaltje KLEIN.
Gehuwd te Sappemeer met Siertdina (Sandra) SLOR, geboren te Hoogezand.
Uit dit huwelijk:
   1.  Julian ZWART, geboren te Groningen.
   2.  Sven ZWART, geboren te Groningen.

VI.43    Magretha Willemina SWART, geboren op 02-09-1872 om 16:00 uur te Martenshoek (Hz), overleden op 23-07-1940 om 19:30 uur te Groningen op 67-jarige leeftijd, dochter van Bernardus SWART (zie V.14) en Johanna Elisabeth GROART.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 20-07-1890 te Groningen met Jacob Richard REIMER, 29 jaar oud, schoenmaker, geboren op 10-06-1861 te Amsterdam, overleden op 19-05-1942 te Groningen op 80-jarige leeftijd, volgens het B.R.Groningen vertrekt dit gezin op 29-07-1897 naar Amsterdam. Volgens hetzelfde register (gezinskaart) komen beide op 08-06-1921 uit Amsterdam met vermelding dat hij op 01-01-1931 zonder beroep is en met de eindvermelding van "beide invaliditeitswet", zoon van Jacob Richard REIMER, koetsier, en Gerardina van WIEGEN. Uit de huwelijksakte blijkt dat Magretha Willemina Swart oud 17jaar woonachtig is bij haar vader te Stadskanaal (gemeente Onstwedde) dochter van Bernardus Swart wever te Stadskanaal en de gescheiden echtgenoot van Joanna Elisabeth Groart zonder beroep te Groningen, zij was te Groningen aanwezig bij het huwelijk van haar dochter, en Bernardus Swart gaf via zijn notaris J.W.Koch te Winschoten schriftelijke toestemming voor het huwelijk van zijn dochter die volgens deze akte woonachtig was in Groningen. Uit het bevolkingsregister van Groningen blijkt dat zij bij haar moeder in Groningen woonde. Volgens BR Groningen 1890 deel 18 fol251 vertrekt dit gezin (Vader, moeder en dochter) op 29-07-1897 naar Amsterdam. Volgens gezinskaart BR Groningen: Beide komen op 01-01-1931 uit Amsterdam met vermelding dat hij op 01-01-1931 zonder beroep is en met de vermelding van "beide invaliditeitswet".
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardina Christina Francisca REIMER, geboren op 27-09-1891 om 3:00 uur te Groningen, overleden op 23-02-1892 om 21:00 uur te Groningen, 149 dagen oud.
   2.  Johanna Francisen Wilhelmina REIMER, geboren op 13-11-1893 om 21:00 uur te Groningen.

IV.8    Hermannus (Jans) Joannes SWART, tot 1819 boerenknecht daarna tot 1824 bij de Nationale Militie. In 1829 molenaarsknecht (olieslagersknecht) en in 1835 klompenmaker, bij huwelijk van Hindrikus in 1859 kalkbrander. Geboren op 03-01-1800 te Borgercompagnie (Muntendam), gedoopt (R.K.) op 04-01-1800 te Kleinemeer (getuige(n): Theopistis Jans), overleden op 18-10-1875 om 12:00 uur te Kropswolde (Hoogezand) op 75-jarige leeftijd. Hermannus is op het trekkingsnummer 952 ingelijfd geworden bij de 8e afdeling infanterie en is behoorlijk uit den dienst ontslagen na vijf jaren te hebben gediend. Aldus het certifikaat van de Nationale Militie van de provincie Groningen. Bij het huwelijk van zijn broer Henricus tekend hij met Harm Jans Zwart. Zoon van Joannes Berents (Jan) SWART (Jan Berends) (zie III.2) en Wigberta (Wubbigje (Wubke) Wibbegien) Hindriks BONTJER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1829 te Hoogezand (getuige(n): Bernardus Johannes Zwart, 39 jaar, dagloner en broer van de bruidegom; Hindrik Hindrikus Kamps, 29 jaar, dagloner en broer van de bruid; Barend Geerts Huisman, 29 jaar, dagloner en behuwde broer van de bruid en Jan Duurt van Dijken, 57 jaar, logementhouder te Hoogezand.) met Joanna Hinderikus (Janna Hindriks) KAMPHUIS (CAMPS), 23 jaar oud, arbeidster, geboren op 27-07-1805 te Kalkwijk, gedoopt (R.K.) te Kleinemeer, overleden op 24-01-1884 om 17:00 uur te Kropswolde (Hoogezand) op 78-jarige leeftijd, dochter van Henricus (Hindrik Hindriks) KAMPHUIS (CAMPS)(KAMPS), arbeider, en Wichertje (Wi(e)gertje) JANS (JANZE, WIEGERTJES). Vader van Joanna tekend met Kamps.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) SWART (zie V.17).
   2.  Hinderikus SWART (zie V.20).
   3.  Wubbina (Biena) SWARTdossierstukken (zie V.23).
   4.  Wicher SWART (zie V.24).
   5.  Bernardus (Berend) SWART (zie V.26).
   6.  Gerardus (Gerard) SWART, zaagmolenaarsknecht, fabrieksarbeider, geboren op 15-03-1840 om 22:00 uur te Kropswolde (Hoogezand), gedoopt (RK) te Kleinemeer, overleden op 24-07-1907 om 14:00 uur te Kropswolde (Hoogezand) op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 18-06-1891 te Hoogezand met Anna Margaretha JANSSEN, 68 jaar oud, huishoudster, geboren op 29-03-1823 te Heede (Dld), overleden op 13-09-1912 om 11:00 uur te Martenshoek op 89-jarige leeftijd, dochter van Bernard (Bernhard) JANSSEN en Gesina SCHMIDT (SCHMITS, SCHMIDS).
   7.  Hinderikus (Hindrik) SWART (zie V.30).
   8.  Alida Maria SWART, geboren op 02-02-1845 om 11:00 uur te Kropswolde (Hoogezand), gedoopt (RK) te Kleinemeer, overleden ná 1900.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 24-07-1890 te Hoogezand met Johannes van KLAVEREN, 49 jaar oud, veldwachter, geboren op 20-04-1841 te Sneek (Fr.), overleden op 27-10-1900 te Zuidlaren op 59-jarige leeftijd, zoon van Andreas van KLAVEREN, arbeider, en Maria Laurens CARDINAAL, Winkelierster en Koopvrouw.
   9.  Harmannus ZWART, smidsknecht, geboren op 12-04-1847 om 02:00 uur te Kropswolde (Hoogezand), gedoopt (RK) te Kleinemeer, overleden op 10-10-1868 om 07:00 uur te Kropswolde (Hoogezand) op 21-jarige leeftijd.
   10.  Jurriën ZWART, geboren op 17-04-1849 om 03:00 uur te Kropswolde (Hoogezand), gedoopt (RK) te Kleinemeer, overleden op 24-07-1850 om 09:00 uur te Kropswolde (Hoogezand) op 1-jarige leeftijd.

V.17    Joannes (Jan) SWART, bij huwelijk zaagmolenaarsknecht, fabrieksarbeider, in 1856 olieslagersknecht, geboren op 07-06-1830 om 12:00 uur te Kalkwijk (Hoogezand), gedoopt (RK) te Kleinemeer, overleden op 18-02-1901 om 03:00 uur te Beneden Verlaat (Veendam) op 70-jarige leeftijd, zoon van Hermannus (Jans) Joannes SWART (zie IV.8) en Joanna Hinderikus (Janna Hindriks) KAMPHUIS (CAMPS), arbeidster.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 14-08-1856 te Hoogezand met Elisabeth (Elsien) ZONDERMAN, 24 jaar oud, geboren op 12-02-1832 om 13:00 uur te Foxhol (Hoogezand), overleden op 26-01-1864 om 21:00 uur te Foxhol (Hoogezand) op 31-jarige leeftijd, dochter van Reinerus Lambertus ZONDERMAN, visser, en Trijntje Harms WIERINGA, arbeidster, dienstmeid.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Hoogezand met Truida (Geertruida) FRANSSENS, 29 jaar oud, dienstmeid, geboren op 28-08-1835 om 12:00 uur te Veendam, overleden op 25-06-1915 om 12:00 uur te Hoogezand op 79-jarige leeftijd, dochter van Douwe Hindriks FRANSSENS en Christina Rudolphi (Stijntje Roelfs) NIELAND. Bij dit 2e huwelijk schrijft de ambtenaar Swart, Jan en de getuigen (3 broers) met Zwart. Bij de aangifte van de kinderen wordt de naam Swart weer gebezigd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Harm SWART, geboren op 29-05-1857 om 00:00 uur te Foxhol (Hoogezand). Werd ingeschreven als Zwart, overleden op 18-10-1859 om 06:00 uur te Foxhol (Hoogezand) op 2-jarige leeftijd.
   2.  N.N. SWART, geboren op 14-11-1859 om 02:00 uur te Foxhol, overleden op 14-11-1859 om 02:00 uur te Foxhol, 0 dagen oud.
   3.  Johanna Catharina SWART (ZWART) (zie VI.47).
   4.  NN SWART, geboren op 26-01-1864 te Foxhol (Hoogezand), overleden op 26-01-1864 te Foxhol (Hoogezand), 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Christina SWART (zie VI.50).
   6.  Harmannus (Harm) SWART (zie VI.51).
   7.  Douwe SWART (zie VI.53).
   8.  Wubbina SWART, geboren op 03-04-1873 om 01:00 uur te Veendam.
   9.  Geertruida SWART, geboren op 24-07-1875 om 10:00 uur te Veendam, overleden op 03-10-1877 om 20:00 uur te Veendam op 2-jarige leeftijd.
   10.  Roelfdolphius Henderikus SWART, geboren op 28-09-1877 om 14:00 uur te Veendam, overleden op 10-02-1878 om 23:00 uur te Veendam, 135 dagen oud.
   11.  Roelof SWART (zie VI.58).

VI.47    Johanna Catharina SWART (ZWART), geen, geboren op 01-06-1861 om 02:00 uur te Foxhol (Hoogezand), geb.in Kieldiep. AB, overleden op 17-02-1923 te Stadskanaal op 61-jarige leeftijd, dochter van Joannes (Jan) SWART (zie V.17) en Elisabeth (Elsien) ZONDERMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-07-1885 te Hoogezand met Georgius KOK, 22 jaar oud, arbeider, smidsknecht, timmerman, geboren op 03-10-1862 te Gasselternijveenschemond (Gasselte), overleden op 20-05-1899 te Nieuw Buinen (Borger) op 36-jarige leeftijd, zoon van Bernardus KOK, arbeider, en Maria WILBRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Alida KOK (zie VII.95).
   2.  Alida Elisabetta KOK, geboren op 25-06-1888 te Hoogezand, overleden op 03-06-1890 te Hoogezand op 1-jarige leeftijd.
   3.  Gerhardus Bernardus KOK, geboren op 25-06-1888 te Hoogezand, overleden op 16-01-1890 te Hoogezand op 1-jarige leeftijd.
   4.  Elizabetha Geertruida (Lies) KOK (zie VII.99).
   5.  Bernardus Hendrikus (Bé) KOKdossierstukken (zie VII.100).
   6.  Geertruida Johanna (Truus) KOK (zie VII.103).
   7.  Alida Wubbina (Lida) KOK (zie VII.105).

VII.95    Maria Alida KOK, geboren op 07-06-1886 om 02:30 uur te Kalkwijk (Hoogezand), overleden op 04-12-1969 te Eindhoven op 83-jarige leeftijd, dochter van Georgius KOK, arbeider, smidsknecht, timmerman, en Johanna Catharina SWART (ZWART) (zie VI.47).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-03-1913 te Borger met Johannes Gerhardus (Jan) BARNIER, 27 jaar oud, glasblazer, geboren op 01-10-1885 om 23:00 uur te Stadskanaal (Onstwedde), overleden op 31-07-1942 te Eindhoven op 56-jarige leeftijd, zoon van Johannes BARNIER, arbeider, en Maria Margaretha LOKKEN, geen. Bij huwelijk wordt moeder Zwart genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Margaretha (Marie) BARNIER (zie VIII.76).
   2.  Georgius BARNIER, geboren op 09-02-1915 te Borger, overleden op 11-06-1916 te Borger op 1-jarige leeftijd.
   3.  Johanna Catharina (Jo) BARNIER, geboren op 27-05-1917 te Borger, overleden op 17-05-2010 te Eindhoven op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-05-2010 te Eindhoven.
   4.  Gezina Elisabeth (Sien, Siny) BARNIER (zie VIII.80).
   5.  Elisabeth Geertruida (Lies) BARNIER (zie VIII.82).
   6.  Johannes (Johan) BARNIER (zie VIII.83).
   7.  Georgius (George) BARNIER (zie VIII.85).
   8.  Catharina Maria (Riny) BARNIER, geboren te Eindhoven.

VIII.76    Maria Margaretha (Marie) BARNIER, geboren te Borger, dochter van Johannes Gerhardus (Jan) BARNIER, glasblazer, en Maria Alida KOK (zie VII.95).
Gehuwd te Eindhoven met Johannes Josephus TIELEMANS, geboren te Weert, zoon van Jacobus Andreas TIELEMANS en Johanna Maria van den DUNGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Andreas Johannes TIELEMANS, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Eindhoven met Petronella SCHEEPERS, geboren te Eindhoven.
   2.  Maria Alida Henrica TIELEMANS, geboren te Eindhoven.
   3.  Johanna Maria Catharina (Annie) TIELEMANS, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Eindhoven met Phillipus DOBBER, geboren te Amsterdam.
   4.  Johannes Gerardus Josephus TIELEMANS, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Rosmalen met Antoinette VOS, geboren te Rosmalen.
   5.  Margaretha Maria Elisabeth TIELEMANS, geboren te Eindhoven.

VIII.80    Gezina Elisabeth (Sien, Siny) BARNIER, geboren te Borger, dochter van Johannes Gerhardus (Jan) BARNIER, glasblazer, en Maria Alida KOK (zie VII.95).
Gehuwd te Eindhoven met Christianus KRANEN, geboren te Stratum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Alida KRANEN, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Eindhoven met Cornelis Hendrikus Maria STOOP, geboren te Oosterhout.
   2.  Johannes Gerardus Franciscus KRANEN, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Best met Petronella Ardina Maria van KEMPEN, geboren te Best.
   3.  Maria Hendrika KRANEN, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Eindhoven met Hendrikus Franciscus Jacobus Maria van DOREN, geboren te Eindhoven, zoon van Johannes Franciscus van DOREN en Maria Joanna TOPS.

VIII.82    Elisabeth Geertruida (Lies) BARNIER, geboren op 16-08-1921 te Eindhoven, overleden op 20-02-2010 te Eindhoven op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-02-2010 te Eindhoven, dochter van Johannes Gerhardus (Jan) BARNIER, glasblazer, en Maria Alida KOK (zie VII.95).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-04-1946 te Eindhoven met Pieter Eduard SINKE, 27 jaar oud, geboren op 09-10-1918 te Rilland-Bath, overleden op 27-07-1972 te Eindhoven op 53-jarige leeftijd, zoon van Marinus SINKE en Rosalia Videlia SCHELFHOUT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Gerardus Marinus SINKE (zie IX.66).
   2.  Rosalia Elisabeth Catharina Josepha SINKE (zie IX.69).
   3.  Maria Alida Margaretha (Marianne) SINKE, geboren te Eindhoven.
   4.  Leonora Josepha Elisabeth (Leonie) SINKE (zie IX.72).

IX.66    Johannes Gerardus Marinus SINKE, geboren te Eindhoven, zoon van Pieter Eduard SINKE en Elisabeth Geertruida (Lies) BARNIER (zie VIII.82).
Gehuwd met Ligia NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arthur SINKE.
   2.  Alysa SINKE.

IX.69    Rosalia Elisabeth Catharina Josepha SINKE, geboren te Eindhoven, dochter van Pieter Eduard SINKE en Elisabeth Geertruida (Lies) BARNIER (zie VIII.82).
Echtgenoot is Petrus Hubertus (Ad) BEERENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique Rosalia Maria BEERENS (zie X.46).

X.46    Monique Rosalia Maria BEERENS, geboren te Eindhoven, dochter van Petrus Hubertus (Ad) BEERENS en Rosalia Elisabeth Catharina Josepha SINKE (zie IX.69).
Gehuwd met Lian NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Natascha NN.
   2.  Joyce NN.

IX.72    Leonora Josepha Elisabeth (Leonie) SINKE, geboren te Eindhoven, dochter van Pieter Eduard SINKE en Elisabeth Geertruida (Lies) BARNIER (zie VIII.82).
Gehuwd met Jos NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinse NN.
   2.  Pieter NN.

VIII.83    Johannes (Johan) BARNIER, geboren op 01-09-1923 te Eindhoven, overleden op 18-01-2012 te Eindhoven op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-01-2012 te Heeze, zoon van Johannes Gerhardus (Jan) BARNIER, glasblazer, en Maria Alida KOK (zie VII.95).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-06-1953 te Eindhoven met Jacoba Elisabeth Theresia (Koosje) de HONDT, 26 jaar oud, geboren op 11-09-1926 te Eindhoven, overleden op 12-03-2009 te Eindhoven op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-03-2009 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Gerardus Theodorus (Jan) BARNIER (zie IX.73).
   2.  Theodora Catharina Johanna Maria (Dorothé) BARNIER (zie IX.76).
   3.  Cornelis Johannes Georgius (Kees) BARNIER (zie IX.77).

IX.73    Johannes Gerardus Theodorus (Jan) BARNIER, geboren te Eindhoven, zoon van Johannes (Johan) BARNIER (zie VIII.83) en Jacoba Elisabeth Theresia (Koosje) de HONDT.
Gehuwd te Eindhoven met Catharina Cornelia Josepha Maria (Karen) METZEMAEKERS, geboren te Eindhoven, dochter van Hubert J.M. METZEMAEKERS en Maria Anna J. EIJKEMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hubertus (Joris) BARNIER (zie X.49).
   2.  Maria Catharina BARNIER, geboren te Veldhoven.

X.49    Johannes Hubertus (Joris) BARNIER, geboren te Veldhoven, zoon van Johannes Gerardus Theodorus (Jan) BARNIER (zie IX.73) en Catharina Cornelia Josepha Maria (Karen) METZEMAEKERS.
Gehuwd met Linda NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wendy BARNIER.

IX.76    Theodora Catharina Johanna Maria (Dorothé) BARNIER, geboren te Eindhoven, dochter van Johannes (Johan) BARNIER (zie VIII.83) en Jacoba Elisabeth Theresia (Koosje) de HONDT.
Gehuwd te Eindhoven met Cornelis (Cor) HOTTENTOT, geboren te Beets, zoon van Jacob Cornelis HOTTENTOT en Grietje HASTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nienke Jacoba HOTTENTOT, geboren te Oosthuizen.
   2.  Sandra Theodora HOTTENTOT, geboren te Oosthuizen.

IX.77    Cornelis Johannes Georgius (Kees) BARNIER, geboren te Eindhoven, zoon van Johannes (Johan) BARNIER (zie VIII.83) en Jacoba Elisabeth Theresia (Koosje) de HONDT.
Gehuwd te Eindhoven met Monique van DOMMELEN, geboren te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes (Roy) BARNIER, geboren te Eindhoven.
Gehuwd met Imke NN.
   2.  Denise BARNIER.

VIII.85    Georgius (George) BARNIER, geboren te Eindhoven, zoon van Johannes Gerhardus (Jan) BARNIER, glasblazer, en Maria Alida KOK (zie VII.95).
Gehuwd (1) te Eindhoven met Wilhelmina J.P. COUWENBERG, 25 jaar oud, geboren op 05-03-1924 te Veldhoven, overleden op 11-06-1958 te Eindhoven op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Eindhoven met Cornelia Louisa Augusta (Corrie) BROOS, 33 jaar oud, geboren op 12-08-1925 te Waalre, overleden op 12-01-2011 te Kotem (Belgie) op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-01-2011 te Eindhoven.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petronella Maria Helena Johanna (Nel) BARNIER (zie IX.80).
   2.  Johannes Petrus George Maria (Jan) BARNIER (zie IX.81).
   3.  Maria Helena Wilhelmina (Marjan) BARNIER (zie IX.84).
   4.  Helena Maria Gezina Wilhelmina (Leonie) BARNIER (zie IX.86).
   5.  Georgius Petrus Maria (George) BARNIER (zie IX.87).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Stanislaus Wilhelmina Catharina (Stan) BARNIER (zie IX.89).
   7.  Wilhelmina Cornelia Jacoba Willibrordus (Minke) BARNIER (zie IX.92).

IX.80    Petronella Maria Helena Johanna (Nel) BARNIER, geboren te Eindhoven, dochter van Georgius (George) BARNIER (zie VIII.85) en Wilhelmina J.P. COUWENBERG.
Gehuwd te Eindhoven met Johannes Adrianus Fredricus (John) PEEK, geboren te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marleen PEEK (zie X.58).
   2.  Josje PEEK (zie X.60).

X.58    Marleen PEEK, dochter van Johannes Adrianus Fredricus (John) PEEK en Petronella Maria Helena Johanna (Nel) BARNIER (zie IX.80).
Gehuwd met Maarten NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Julia NN.
   2.  Roosje NN.

X.60    Josje PEEK, dochter van Johannes Adrianus Fredricus (John) PEEK en Petronella Maria Helena Johanna (Nel) BARNIER (zie IX.80).
Gehuwd met Jan-Willem NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willemijn NN.

IX.81    Johannes Petrus George Maria (Jan) BARNIER, geboren te Eindhoven, zoon van Georgius (George) BARNIER (zie VIII.85) en Wilhelmina J.P. COUWENBERG.
Gehuwd te Eindhoven met Martina Maria Arnolda (Tineke) van VEGCHEL, geboren te Eindhoven, dochter van Embertus A.G. van VEGCHEL en Johanna C.T. MARTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Suzanne Wilhelmina Maria BARNIER, geboren te Eindhoven.
Gehuwd met Emiel NN.
   2.  Elizabeth Johanna Maria (Els) BARNIER, geboren te Eindhoven.

IX.84    Maria Helena Wilhelmina (Marjan) BARNIER, geboren op 12-05-1954 te Eindhoven, overleden op 21-08-2008 te Geldrop op 54-jarige leeftijd, dochter van Georgius (George) BARNIER (zie VIII.85) en Wilhelmina J.P. COUWENBERG.
Gehuwd met Piet NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niels NN.

IX.86    Helena Maria Gezina Wilhelmina (Leonie) BARNIER, geboren te Eindhoven, dochter van Georgius (George) BARNIER (zie VIII.85) en Wilhelmina J.P. COUWENBERG.
Gehuwd met Aly NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasja NN.
Gehuwd met Manon NN.

IX.87    Georgius Petrus Maria (George) BARNIER, geboren te Eindhoven, zoon van Georgius (George) BARNIER (zie VIII.85) en Wilhelmina J.P. COUWENBERG.
Gehuwd te Leiden met Simone Josephine Charlotte Catharina STOUTEN, geboren te Leiden, dochter van Simon STOUTEN en Hendrika de BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte Hendrika Wilhelmina BARNIER, geboren te Hoogmade.
Gehuwd met Chris NN.
   2.  Simon Willem George BARNIER, geboren te Hoogmade.

IX.89    Stanislaus Wilhelmina Catharina (Stan) BARNIER, geboren te Eindhoven, zoon van Georgius (George) BARNIER (zie VIII.85) en Cornelia Louisa Augusta (Corrie) BROOS.
Gehuwd te Eindhoven met Mariska Natascha Savora MAC GILLAVRY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Enya Alida Savora Louisa BARNIER, geboren te Eindhoven.
   2.  Andy Natascha Stanislava Athena BARNIER, geboren te Geldrop.

IX.92    Wilhelmina Cornelia Jacoba Willibrordus (Minke) BARNIER, geboren te Eindhoven, dochter van Georgius (George) BARNIER (zie VIII.85) en Cornelia Louisa Augusta (Corrie) BROOS.
Gehuwd te Eindhoven met John van HAMONT, geboren te Tilburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Maria (Mariëlle) van HAMONT, geboren te Eindhoven.
Gehuwd met Stefan NN.
   2.  Henricus Georgius (Jeroen) van HAMONT, geboren te Eindhoven.

VII.99    Elizabetha Geertruida (Lies) KOK, geboren op 28-12-1890 te Hoogezand, overleden op 07-03-1937 te Hengelo, Bronckhorst op 46-jarige leeftijd, dochter van Georgius KOK, arbeider, smidsknecht, timmerman, en Johanna Catharina SWART (ZWART) (zie VI.47).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-06-1923 te Onstwedde met Gerhardus Adolfus (Gerhard) BARNIER, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 06-08-1897 te Nieuw Buinen (Borger), overleden op 06-09-1955 te Hengelo op 58-jarige leeftijd, zoon van Johannes BARNIER, arbeider, en Maria Margaretha LOKKEN, geen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Johan) BARNIER, geboren op 06-04-1924 te Onstwedde, overleden op 14-04-1945 te Mulheim (Dld) op 21-jarige leeftijd.
   2.  Georgius Gerhardus (George) BARNIER (zie VIII.90).
   3.  Johannes Gerhardus Joseph (Jan) BARNIER, geboren op 07-03-1932 te Hengelo, overleden 1995 te Hengelo.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-06-1965 te Wolvega met Janna Carolina FRANCKE, 36 jaar oud, geboren op 14-02-1929 te Hoogeveen, overleden op 26-07-2008 te Hengelo op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 30-07-2008 te Hengelo, dochter van Jacob FRANCKE en Elisabeth Catharina de BOER.

VIII.90    Georgius Gerhardus (George) BARNIER, geboren te Onstwedde, zoon van Gerhardus Adolfus (Gerhard) BARNIER, arbeider, en Elizabetha Geertruida (Lies) KOK (zie VII.99).
Gehuwd te Schiedam met Jacoba Christina (Stien) van RIJ, geboren te Schiedam, dochter van Gijsbert van RIJ en Jacoba Christina VELTMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth Geertruida Christina Catherina (Elly) BARNIER (zie IX.94).
   2.  Gijsbertus Gerhardus Johannes (Gijs) BARNIER, geboren op 26-10-1950 te Hengelo, overleden op 20-07-1955 te Hengelo op 4-jarige leeftijd.
   3.  Catharina Christina (Rina) BARNIER (zie IX.98).
   4.  Gerhardus Georgius Johannes (Gerhard) BARNIER (zie IX.101).
   5.  Jacoba Christina Maria (Christien) BARNIER (zie IX.104).
   6.  Georgius Johannes Jozef (George) BARNIER (zie IX.105).
   7.  Johannes Gijsbertus Georgius (Johan) BARNIER, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Ingrid VOERS, dochter van Martinus Franciscus VOERS en Thea OELOFF.
   8.  Andreas (André) BARNIER (zie IX.109).
   9.  Christiaan Gijsbert (Chris) BARNIER, geboren te Amsterdam.

IX.94    Elizabeth Geertruida Christina Catherina (Elly) BARNIER, geboren te Schiedam, dochter van Georgius Gerhardus (George) BARNIER (zie VIII.90) en Jacoba Christina (Stien) van RIJ.
Gehuwd (1) te Amsterdam met Johannes Anthonius Hendricus (Jos) SIKKERLÉ, geboren op 01-08-1946 te Amsterdam, overleden op 15-09-1978 te Lelystad op 32-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Johannes (Grote Cor) SIKKERLÉ en Hendrika Maria KOK.
Gehuwd (2) met Aale Francisco Maria (Frans) KOK, geboren te Haarlem.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Patricia SIKKERLÉ (zie X.76).
   2.  Linda SIKKERLÉ (zie X.78).

X.76    Patricia SIKKERLÉ, dochter van Johannes Anthonius Hendricus (Jos) SIKKERLÉ en Elizabeth Geertruida Christina Catherina (Elly) BARNIER (zie IX.94).
Gehuwd -- met Peter MANDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tessa MANDERS.
   2.  Nadia MANDERS, geboren te Purmerend.

X.78    Linda SIKKERLÉ, geboren te Amsterdam, dochter van Johannes Anthonius Hendricus (Jos) SIKKERLÉ en Elizabeth Geertruida Christina Catherina (Elly) BARNIER (zie IX.94).
Gehuwd -- met Martijn BROEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zoé BROEK, geboren te Purmerend.

IX.98    Catharina Christina (Rina) BARNIER, geboren te Hengelo, dochter van Georgius Gerhardus (George) BARNIER (zie VIII.90) en Jacoba Christina (Stien) van RIJ.
Echtgenoot is Henk MEDENBLIK, geboren te Haarlem.
Echtgenoot is Lou BRINKMAN, geboren te Assendelft.
Gehuwd (3) te Rijnsburg, gehuwd voor de kerk te Rijnsburg met Maarten Cornelis BINNENDIJK, geboren te Rijnsburg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Peter BRINKMAN (zie X.79).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Silvia BRINKMAN.

X.79    Peter BRINKMAN, zoon van Henk MEDENBLIK en Catharina Christina (Rina) BARNIER (zie IX.98).
Gehuwd --, gescheiden -- van Greet NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Koen BRINKMAN.

IX.101    Gerhardus Georgius Johannes (Gerhard) BARNIER, geboren te Hengelo, zoon van Georgius Gerhardus (George) BARNIER (zie VIII.90) en Jacoba Christina (Stien) van RIJ.
Gehuwd met Heilina Alida (Lia) PLESSIUS, geboren te Amsterdam, dochter van Hendrik Anthony PLESSIUS en Marretje van ZAFELHOFF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lesly Ramon BARNIER.
   2.  Tim BARNIER, geboren 1986 te Lelystad, overleden 1986 te Lelystad.
   3.  Robyn Desiree BARNIER.
   4.  Yoshi Kelvin BARNIER.

IX.104    Jacoba Christina Maria (Christien) BARNIER, geboren te Hengelo, dochter van Georgius Gerhardus (George) BARNIER (zie VIII.90) en Jacoba Christina (Stien) van RIJ.
Gehuwd te Amsterdam met Antonius Cornelis (Ton) van den ANCKER, geboren te Ouderkerk a/d Amstel, zoon van Petrus Hendrikus van den ANCKER en Anna BOMARS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Christina (Wendy) van den ANCKER (zie X.87).
   2.  Ilse van den ANCKER (zie X.89).
   3.  Tamara van den ANCKER, geboren te Duivendrecht.

X.87    Wilhelmina Christina (Wendy) van den ANCKER, geboren te Amsterdam, dochter van Antonius Cornelis (Ton) van den ANCKER en Jacoba Christina Maria (Christien) BARNIER (zie IX.104).
Gehuwd te Amsterdam met Dennis TIMMERS, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roy Oliver Yesse (Roy) TIMMERS.
   2.  Chantal Mylene (Chantal) TIMMERS.
   3.  Sharonne Brigitte (Sharonne) TIMMERS.

X.89    Ilse van den ANCKER, geboren te Amsterdam, dochter van Antonius Cornelis (Ton) van den ANCKER en Jacoba Christina Maria (Christien) BARNIER (zie IX.104).
Gehuwd met Henk KOOIJMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Iris KOOIJMAN.
   2.  Suzanne KOOIJMAN.

IX.105    Georgius Johannes Jozef (George) BARNIER, geboren te Amsterdam, zoon van Georgius Gerhardus (George) BARNIER (zie VIII.90) en Jacoba Christina (Stien) van RIJ.
Gehuwd met Josephina Anna Wilhelmina (José) LAARHOVEN, dochter van Johannes Gerhardus LAARHOVEN en Carolina Maria de GRAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emma Ryanne BARNIER.
   2.  Erik Yael BARNIER.

IX.109    Andreas (André) BARNIER, geboren te Amsterdam, zoon van Georgius Gerhardus (George) BARNIER (zie VIII.90) en Jacoba Christina (Stien) van RIJ.
Ondertrouwd te Purmerend, gehuwd te Purmerend met Marianne SPEE, geboren te Amsterdam, dochter van Ronald Richard (Ron) SPEE en Grietje GROOTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Manon Lisanne (Manon) BARNIER, geboren te Purmerend.
   2.  Romee Jasmijn (Romee) BARNIER, geboren te Amsterdam.

VII.100    Bernardus Hendrikus (Bé) KOKdossierstukken, geboren op 03-07-1893 om 04:00 uur te Martenshoek (Hoogezand), overleden op 09-09-1966 te Eindhoven op 73-jarige leeftijd, zoon van Georgius KOK, arbeider, smidsknecht, timmerman, en Johanna Catharina SWART (ZWART) (zie VI.47).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-01-1919 te Borger met Louisa WILBRINKdossierstukken, 24 jaar oud, geboren op 07-07-1894 te Nieuw Buinen (Borger), overleden op 19-08-1970 te Eindhoven op 76-jarige leeftijd, dochter van Georgius WILBRINK, opzichter, pakmeester, en Henderika SMITH. Bij huwelijk wordt moeder Zwart genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Catharina (Johanna) KOK (zie VIII.95).
   2.  Hendrika (Rieka) KOK (zie VIII.97).
   3.  Maria Alida (Marie) KOK, geboren te Borger, niet gehuwd, geen kinderen.
Gehuwd met Frans REIJNDERS.
   4.  Johanna Louisa (Joke) KOK (zie VIII.101).
   5.  Louisa Hendrika (Wies) KOK (zie VIII.103).
   6.  Elisabeth Geertruida (Lies) KOK, geboren op 06-09-1928 te Eindhoven, overleden op 21-11-2001 te Meijel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-02-1952 te Eindhoven met Cornelis Anthonius Johannes (Kees) van ZANTVOORT, 23 jaar oud, glasinstrumentmaker universiteit Nijmegen. Geboren op 18-08-1928 te Eindhoven, overleden op 16-06-2011 te Meijel op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-06-2011 te Heeze, zoon van Gerardus van ZANTVOORT en Johanna VERSANTVOORT.

VIII.95    Johanna Catharina (Johanna) KOK, geboren op 11-12-1919 te Strijp (Eindhoven), overleden op 14-10-2008 te Eindhoven op 88-jarige leeftijd, dochter van Bernardus Hendrikus (Bé) KOKdossierstukken (zie VII.100) en Louisa WILBRINKdossierstukken.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1946 te Eindhoven met Petrus Anthonius (Piet) van BERLO, 25 jaar oud, schilder, geboren op 01-11-1920 te Nuenen, overleden op 12-07-1985 te Eindhoven op 64-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Hendrikus van BERLO en Helena Maria van DEURSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Maria (Leny) van BERLO (zie IX.113).
   2.  Bernardus Henricus (Ben) van BERLO, stratenmaker, geboren op 11-03-1948 te Eindhoven, overleden op 09-04-1999 te Eindhoven op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd met Ann RIJNSBERGEN.
   3.  Cornelia Louisa Maria (Corrie) van BERLO (zie IX.117).
   4.  Aloysius Cornelis Maria van BERLO (zie IX.118).
   5.  Petrus Antonius Maria (Peter) van BERLO (zie IX.120).

IX.113    Helena Maria (Leny) van BERLO, geboren te Eindhoven, dochter van Petrus Anthonius (Piet) van BERLO, schilder, en Johanna Catharina (Johanna) KOK (zie VIII.95).
Gehuwd met Ruud SANDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  E.P. (Eric) SANDERS.
   2.  S.T. (Steven) SANDERS (zie X.96).
   3.  J.A (Hans) SANDERS.

X.96    S.T. (Steven) SANDERS, zoon van Ruud SANDERS en Helena Maria (Leny) van BERLO (zie IX.113).
Gehuwd met P. COPPENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lindcy SANDERS.
   2.  Charissa SANDERS.

IX.117    Cornelia Louisa Maria (Corrie) van BERLO, geboren te Eindhoven, dochter van Petrus Anthonius (Piet) van BERLO, schilder, en Johanna Catharina (Johanna) KOK (zie VIII.95).
Gehuwd met P.M. (Ties) RONKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  B. RONKEN.
   2.  P. RONKEN.
   3.  J. RONKEN.
   4.  T. RONKEN.

IX.118    Aloysius Cornelis Maria van BERLO, geboren op 15-01-1952 te Eindhoven, overleden op 06-02-2011 te Valkenswaard op 59-jarige leeftijd, zoon van Petrus Anthonius (Piet) van BERLO, schilder, en Johanna Catharina (Johanna) KOK (zie VIII.95).
Gehuwd met Wilma BOGAERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  W. van BERLO.
   2.  P. van BERLO.
   3.  N. van BERLO.

IX.120    Petrus Antonius Maria (Peter) van BERLO, geboren te Eindhoven, zoon van Petrus Anthonius (Piet) van BERLO, schilder, en Johanna Catharina (Johanna) KOK (zie VIII.95).
Gehuwd met Winny GROOTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tineke van BERLO.
   2.  Peter van BERLO.

VIII.97    Hendrika (Rieka) KOK, geboren op 19-01-1921 te Onstwedde, overleden op 05-12-2004 te Eindhoven op 83-jarige leeftijd, dochter van Bernardus Hendrikus (Bé) KOKdossierstukken (zie VII.100) en Louisa WILBRINKdossierstukken.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-11-1949 te Eindhoven met Adrianus (Jan) SMULDERS, 27 jaar oud, ambtenaar bij de gemeente Eindhoven, geboren op 17-08-1922 te Eindhoven, overleden op 07-09-1981 te Eindhoven op 59-jarige leeftijd, zoon van NN NN en Anneke SMULDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Hendrikus (Ben) SMULDERS, geboren te Eindhoven.
   2.  Johannus Adrianus (Jan) SMULDERS (zie IX.123).
   3.  Louisa Maria (Wies) SMULDERS (zie IX.126).
   4.  Adriana Maria (Joke) SMULDERS (zie IX.128).
   5.  Johanna Maria (Ria) SMULDERS (zie IX.130).

IX.123    Johannus Adrianus (Jan) SMULDERS, geboren te Eindhoven, zoon van Adrianus (Jan) SMULDERS, ambtenaar bij de gemeente Eindhoven, en Hendrika (Rieka) KOK (zie VIII.97).
Samenwonend met Liesbeth van HOUTERT.
Uit deze relatie:
   1.  Evelien SMULDERS.

IX.126    Louisa Maria (Wies) SMULDERS, geboren te Eindhoven, dochter van Adrianus (Jan) SMULDERS, ambtenaar bij de gemeente Eindhoven, en Hendrika (Rieka) KOK (zie VIII.97).
Gehuwd met Matheus Antonius Johannes (Math) SLAATS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janneke Hendrika Marie (Janneke) SLAATS (zie X.110).
   2.  Mark Adrianes Martinus SLAATS (zie X.111).

X.110    Janneke Hendrika Marie (Janneke) SLAATS, dochter van Matheus Antonius Johannes (Math) SLAATS en Louisa Maria (Wies) SMULDERS (zie IX.126).
Samenwonend met Corne de GROOT.
Uit deze relatie:
   1.  Lotte de GROOT, geboren te Eindhoven.
   2.  Luuk de GROOT.

X.111    Mark Adrianes Martinus SLAATS, zoon van Matheus Antonius Johannes (Math) SLAATS en Louisa Maria (Wies) SMULDERS (zie IX.126).
Samenwonend met Wendy MUNTSTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sem SLAATS.
   2.  Raf SLAATS.

IX.128    Adriana Maria (Joke) SMULDERS, geboren te Eindhoven, dochter van Adrianus (Jan) SMULDERS, ambtenaar bij de gemeente Eindhoven, en Hendrika (Rieka) KOK (zie VIII.97).
Gehuwd met Wilhelmus Geradus (Wim) van de WOUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Hendrika (Bianca) van de WOUW.
   2.  Samantha Josephina (Samantha) van de WOUW.

IX.130    Johanna Maria (Ria) SMULDERS, geboren te Eindhoven, dochter van Adrianus (Jan) SMULDERS, ambtenaar bij de gemeente Eindhoven, en Hendrika (Rieka) KOK (zie VIII.97).
Gehuwd (1), gescheiden van Bart van de WOUW.
Samenwonend (2) met Louis ANTONNISSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Miranda van de WOUW (zie X.116).
   2.  Ester van de WOUW.
Samenwonend met Guus KNEEPENS.
Uit de tweede relatie:
   3.  Freek ANTONNISSEN.
   4.  Mark ANTONNISSEN.

X.116    Miranda van de WOUW, dochter van Bart van de WOUW en Johanna Maria (Ria) SMULDERS (zie IX.130).
Samenwonend met Stefan SWINKELS.
Uit deze relatie:
   1.  Naomi SWINKELS.
   2.  Alvina SWINKELS, geboren te Eindhoven.

VIII.101    Johanna Louisa (Joke) KOK, geboren op 01-04-1926 te Eindhoven, overleden op 25-10-2008 te Eindhoven op 82-jarige leeftijd, dochter van Bernardus Hendrikus (Bé) KOKdossierstukken (zie VII.100) en Louisa WILBRINKdossierstukken.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-07-1947 te Eindhoven met Petrus Hendrikus van AKEN, 24 jaar oud, geboren op 18-02-1923 te Heerlen, overleden op 19-06-2008 te Eindhoven op 85-jarige leeftijd, zoon van Johannus Marinus van AKEN en Klaziena Maria van de SLUIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Marinus (Rien) van AKEN, geboren te Eindhoven.
   2.  Bernardus Marinus Jozef (Ben) van AKEN (zie IX.133).
   3.  Klazina Maria (Carla) van AKEN, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Valkenswaard met Cornelis Johannes Joseph Maria (Karel) BEKS, geboren te Eindhoven.
   4.  Louisa Maria (Annelies) van AKEN, geboren te Eindhoven.

IX.133    Bernardus Marinus Jozef (Ben) van AKEN, geboren te Eindhoven, zoon van Petrus Hendrikus van AKEN en Johanna Louisa (Joke) KOK (zie VIII.101).
Gehuwd met Anna Maria Jacoba (Riet) van KAAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elise van AKEN (zie X.122).
   2.  Judith van AKEN (zie X.124).

X.122    Elise van AKEN, geboren te Eindhoven, dochter van Bernardus Marinus Jozef (Ben) van AKEN (zie IX.133) en Anna Maria Jacoba (Riet) van KAAM.
Gehuwd te Geldrop met Hermanus Elisabeth (Herman) BLOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bjorn BLOM.
   2.  Marinda BLOM.

X.124    Judith van AKEN, geboren te Eindhoven, dochter van Bernardus Marinus Jozef (Ben) van AKEN (zie IX.133) en Anna Maria Jacoba (Riet) van KAAM.
Gehuwd te Son en Breugel met Johan van de HEIJDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Jacoba Carolina Maria (Melissa) van de HEIJDEN.

VIII.103    Louisa Hendrika (Wies) KOK, geboren te Eindhoven, dochter van Bernardus Hendrikus (Bé) KOKdossierstukken (zie VII.100) en Louisa WILBRINKdossierstukken.
Gehuwd te Eindhoven met Petrus Alwiesa Alphonds (Alwies) MOBACH, chef machinewerkplaats Philips, geboren te Axel, zoon van Hendrikus Ludovicus MOBACH en Margaretha Albertina SEGHERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Petrus MOBACH (zie IX.138).
   2.  Alwies Bernardus (Louis) MOBACH (zie IX.140).

IX.138    Hendrikus Petrus MOBACH, politie te Stratum, geboren op 24-04-1956 te Eindhoven, overleden op 19-11-2007 op 51-jarige leeftijd, zoon van Petrus Alwiesa Alphonds (Alwies) MOBACH, chef machinewerkplaats Philips, en Louisa Hendrika (Wies) KOK (zie VIII.103).
Gehuwd, gescheiden van Everdina Johanna (Eef) van HOOGSTRATEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem MOBACH.
   2.  Mark MOBACH.
   3.  Rona MOBACH.

IX.140    Alwies Bernardus (Louis) MOBACH, geboren te Eindhoven, zoon van Petrus Alwiesa Alphonds (Alwies) MOBACH, chef machinewerkplaats Philips, en Louisa Hendrika (Wies) KOK (zie VIII.103).
Gehuwd te Eindhoven met Jeanette van den HURK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Louisa (Louise) MOBACH, geboren te Eindhoven.
   2.  Lambertus Alouis (Jan) MOBACH, geboren op 08-11-1999 te Eindhoven, overleden op 08-11-1999 te Eindhoven, 0 dagen oud.

VII.103    Geertruida Johanna (Truus) KOK, geboren op 23-04-1896 te Hoogezand, overleden --, dochter van Georgius KOK, arbeider, smidsknecht, timmerman, en Johanna Catharina SWART (ZWART) (zie VI.47).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-09-1923 te Onstwedde met Harmannus Everhardus BRÖRING, 25 jaar oud, aannemer, geboren op 15-10-1897 te Onstwedde, overleden op 26-08-1971 te Apeldoorn op 73-jarige leeftijd, zoon van Henderikus BRÖRING en Triefenna Maria HAARMEIJER. De familie vertrok op 25 juli 1927 naar Hengelo en vestigde zich daar aan de Ruijsdaelstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trifenna Maria BRÖRING (zie VIII.107).
   2.  Georgius Henderikus (George) BRÖRING (zie VIII.108).
   3.  Henderika Georgina (Henny) BRÖRING, geboren te Hengelo.
   4.  Harmannus Everhardus (Herman) BRÖRING, geboren te Apeldoorn.
   5.  Johannes Bernardus (Jan) BRÖRING, geboren te Apeldoorn.
   6.  Johannes Harmannus Jozef (Joop) BRÖRING, geboren te Apeldoorn.
Gehuwd te Amersfoort met Antonia Maria COENEN, geboren te Amersfoort.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software