Jaren:

 

1867 - 1899

 

1900 - 1909

 

1910 - 1919

 

1920 - 1929

 

1930 - 1939

 

1940 - 1949

 

1950 - 1959

 

1960 - 1969

 

1970 - 1979

 

1980 - 1989

 

1990 - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Leidsche Courant
10 augustus 1950
DOOR STROOM GEDOOD BIJ REDDINGSPOGING.


Een timmerman uit Erica (Dr), de 20-jarige B. Cobel, is gisteren op het terrein van het prov. Groninger waterleidingbedrijf te Onnen door electrische stroom gedood. Hij wilde een arbeider redden, toen deze geen kans zag, los te komen van een onder stroom staande betonmolen. Cobel trok de arbeider van de molen weg, doch greep zelf een ijzeren gedeelte, dat door een defect aan de kabel eveneens onder spanning stond.
(Emmen, overlijdensakte van elders overledene (BW art. 50), 18 augustus 1950, aktenr. 275 Overledene: Lubertus Johannes Kuhl, geboren te Emmen; beroep: timmerman; overleden te Haren op 08-08-1950; oud: 20 jaren, zoon van Johannes Henderikus Kuhl, beroep: landarbeider, en Aleida Siebum, beroep: zonder.)
 


Dagblad van Amersfoort
21 april 1951.
Vader overrijdt zijn eigen kind.


Emmen - Te Zuidbarge is Vrijdagmiddag een tragisch ongeval gebeurd, dat het leven heeft gekost aan het ongeveer driejarig dochtertje van de familie V. te Erica. De heer V. had zijn dochtertje in de cabine gezet van de tractor, waarmee hij een zwaar met kunstmest beladen aanhangwagen trok. Op een gegeven ogenblik miste hij het kind. Hij stopte onmiddellijk en kwam tot de vreselijke ontdekking dat een der wielen van de aanhangwagen over het hoofd van de kleine was gegaan. Men vermoedt dat het kind uit de cabine is gevallen, terwijl de wagen over de hobbelige keibestrating reed.
(Jantje Christina Vos ovl 20-4-1951 twee jaar, dochter van Harm Vos, vrachtrijder en Aaltje de Vries)
 


Dagblad voor Amersfoort
26 oktober 1951
BESCHONKENE RIJDT TEGEN BOOM; KASTELEIN ONTSLAGEN VAN RECHTSVERVOLGING


De cafťhouder A. P. uit Erica, die een koopman, die reeds onder de invloed van sterke drank verkeerde, nog zeven borrels verkocht, waardoor deze man zo dronken werd dat hij later met zijn auto tegen een boom vloog en op slag werd gedood, hoorde zich vanmorgen door de rechtbank ontslaan van rechtsvervolging. Tijdens de behandeling van deze zaak veertien dagen geleden, toen tegen de verdachte twee jaar gevangenisstraf werd geŽist, verklaarde hij dat hij het ,,voor zijn broodje" gedaan had.
 


Dagblad voor Amersfoort
21 december 1951
AUTOMATISCH TELEFONEREN MET EMMEN MOGELIJK


Emmen. -- Woensdagmiddag is de automatische telefooncentrale in gebruik genomen. De sector Emmen bestaat uit de netten Emmen, Klazienaveen, Erica, Nieuw-Amsterdam, Schoonoord en Sleen. Door deze automatisering is rechtstreeks telefonisch verkeer mogelijk met de districten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle, Leeuwarden en Arnhem.
 


Nieuwsblad van het Noorden
08 april 1952
Melkoorlog te Erica nog steeds niet ten einde


De kwestie over het bezorgen van de melk te Erica is nog steeds niet beeindigd. Om echter tot een oplossing te komen werd in cafe Panman een vergadering belegd, waar alle bestuursleden van de verschillende verenigingen uit dit anders zo rustige dorp aanwezig waren. Nadat men de kwestie nog eens uitvoerig had besproken, werd een tweetal voorstellen naar voren gebracht, n.l. 1e. Een tweede melkventer in ieder wijk toe te laten, daarbij rekening houdende met de verschillende gezindten van de bewoners, indien dit nodig zou blijken; 2e. Een neutrale commissie te benoemen voor het behandelen van de klachten, gekozen door de bewoners. Allen gingen hiermee accoord. Een verzoeningscommissie werd ingesteld, die zal trachten tot een oplossing te komen tussen de protestcommissie en de leveranciers.
 


Dagblad voor Amersfoort
6 juni 1952
,,Excelsior", bekende clandestiene zender, legt het loodje


Emmen. -- Een der oudste clandestiene zenders uit de Zuid-Oosthoek van Drente, nl. ,,Excelsior" uit Erica, heeft woensdagavond het loodje moeten leggen. Opsporingsambtenaren van de PTT maakten, in samenwerking met de gemeete-politie van Emmen, een einde aan zijn uitzendingen en namen de zendapparatuur en meer dan 100 grammofoonplaten in beslag.
 


Nieuwsblad van het Noorden
17 oktober 1952


Bij Erica zijn momenteel grote werken aan de gang. Ter vervanging van drie verouderde primitieve houten sluisjes worden vier nieuwe sluizen gebouwd, waarvan de grootste in de Hoogeveensevaart tussen de Kalfsluis en de Heemskercksluis. Hierboven ziet men deze sluis in aanbouw. Ter weerszijden van het sluislichaam komen goten voor de opmaalinrichtingen, die het afgeschutte water weer moeten opmalen.
 


Dagblad voor Amersfoort
12-09-1953
Rijkspolitie grijpt turfbrandstichter.


Emmen. Het is de rijkspolitie te Schoonebeek gelukt, een turfbrandstichter te grijpen; de vervener W. uit Erica. De man heeft bekend en is opgesloten. Woensdagavond brak op zijn veld in een aantal goed verzekerde turven brand uit. De brandweer uit Schoonebeek, die het blussingswerk verrichtte, merkte dat op verschillende hopen turf in de buurt van de brand petroleum was gegoten en dat tussen de turven brandende sigaretten waren gestoken. De rijkspolitie, die direct werd gewaarschuwd, maakte gebruik van een politiehond. Na enige proeven wees de hond de vervener W. aan als de man, die kort geleden bij de turfbulten zou zijn geweest. Deze viel daarop spoedig door de mand. Van de 400.000 turven, die op het veld stonden, gingen 150.000 door het vuur verloren.

 


Nieuwe Leidsche Courant
7 december 1953
Turf in brand gestoken: 15 maanden geŽist.


Tegen de vervener R.W. uit Erica (Dr), die vier van zijn turfhopen in brand had gestoken om op deze wijze de verzekeringsgelden in handen te krijgen, is gisteren voor de rechtbank te Assen 15 maanden gevangenisstraf geŽist. In de eerste helft van dit jaar hebben in Zuid-Oost Drente 46 turfbranden gewoed. Toen de politie in die streek werd versterkt, hielden de branden plotseling op.
 


Dagblad voor Amersfoort
19 december 1953
VEENBRANDSTICHTER TOT EEN JAAR VEROORDEELD.


Assen -- Een van de brandstichters, die schuldig zijn aan de zware veenbranden die de afgelopen zomermaanden in Zuidoost-Drente woedden, de 36-jarige vervener R.W. uit Erica, is door de Asser rechtbank veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek.
 


Dagblad voor Amersfoort
30 juni 1954
Nasleep van protest PROMOTIE ONGELDIG


Emmen. -- Indertijd diende de voetbalvereniging ,,Erica" een protest in tegen een door de scheidsrechter toegewezen strafschop in een wedstrijd tegen Valthermond in de vierde klasse van de K.N.V.B., welke strafschop in een doelpunt werd omgezet. Dit protest werd aanvankelijk door de protestcommissie niet ontvankelijk verklaard wegens te late indiening. Het bestuur van Erica ging echter in beroep bij de KNVB, waarna een commissie van onderzoek werd ingesteld. Thans is het protest alsnog toegewezen, waardoor Valthermond en Titan te Nieuw-Weerdinge met een gelijk aantal punten zijn geŽindigd. Valthermond heeft echter reeds promotie-wedstrijden tegen Dedemsvaart gespeeld. Dedemsvaart werd officieel derde klasser. Door het besluit van de commissie zijn deze promotie-wedstrijden nu ongeldig geworden. Er zal thans alsnog een beslissingswedstrijd Titan-Valthermond moeten worden gespeeld. Zou Titan deze wedstrijd winnen, dan moet Dedemsvaart opnieuw promotiewedstrijden spelen. Met spanning wordt afgewacht, wat de KNVB verder zal doen.
 


Nieuwe Leidsche Courant
31 mei 1955


Zondagavond werd het zes-jarige meisje M.A.M. Prinsen te Erica (Dr) door een motorrijder aangereden, toen het kind de straat opholde. Enkele uren later is het kind overleden.
 


Nieuwe Leidsche Courant
11 maart 1955
Opsporing verzocht


Opsporing is verzocht van de 28-jarige Gerard Jan Booy uit Erica (Dr), die Zondag j.l. de stichting Dennenoord te Zuidlaren heeft verlaten. Hij is geestelijk gestoord en gevaarlijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

 


Dagblad voor Amersfoort
20-02-1956


Ongeluk te Wassenaar. Pijp schoot los en doodde NAM-employť.
In de nacht van zaterdag op zondag is op de boorplaats van de Nederlandse Aardolie Maatschappij onder Wassenaar een ongeluk gebeurd, dat aan de 27-jarige employť Jurissen uit Erica in Drente het leven heeft gekost. Men was bezig een boorpijp op te hijsen, die hiertoe in de daarvoor bestemde klemmen was bevestigd en aan een takel werd opgeheven, toen door tot nu toe onopgehelderd gebleven oorzaak de pijp terugschoot en daarbij J. zo ongelukkig trof, dat deze vrijwel op slag moet zijn overleden.
(Henderikus Johannes Jeurissen geb. 14-01-1928 ovl. 19-02-1956)
 


Nieuwsblad van het Noorden
15 september 1956
Weg Erica-Zuidbarge geopend


Twee nieuwe bruggen in wegennet. Het gebied Zuidoost-Drenthe is een grote verkeersweg en twee nieuwe bruggen rijker geworden. De beide bruggen liggen in het wegtrace, dat de dorpen Erica en Zuidbarge met elkaar verbindt. Talrijke autoriteiten en vele dorpsbewoners waren gisteren bij de officiele opening, die plaats vond bij de brug over de Vaart te Erica, aanwezig. Na een kort welkomswoord van de voorzitter van Plaatselijk Belang te Erica, wees wethouder van openbare werken, de heer K.H. Brink, op de belangrijke verbeteringen, die de laatste jarenin het vooruitstrevende dorp Erica tot stand zijn gekomen en in welk verband de nieuwe weg en de beide bruggen als een soort bekroning gezien mogen worden. De openstelling van de projecten werd symbolisch verricht met het doorknippen van een over de weg gespannen lint bij de inrit naar de nieuwe brug over de Vaart te Erica. De 8-jarige Anneke Hemel reikte de wethouder de "doorknip-attributen" aan. De nieuwe weg is 6 meter breed een heeft een lengte van ongeveer 6 kilometer. Hij vormt een deel van de belangrijke verkeersroute Schoonebeek--Emmen. Aan beide zijden van de weg zijn 2.20 meter brede rijwielpaden aangelegd. In de bebouwde kom is daarnaast nog een trottoir geprojecteerd. Het gehel project, inclusief beide bruggen, heeft F 1.447.000 gekost. De genodigden kwamen na de plechtigheid nog enige tijd bijeen in hotel Panman, waarbij het woord werd gevoerd door de heren J. van Veen namens Plaatselijk Belang Zuidbarge, E.Algra namens de handelsvereniging te Erica en Ds. C. de Jongh namens de Nederlands Hervormde Gemeente te Erica.
 


Dagblad voor Amersfoort
08-07-1958
Emmen.


Op de Verlengde Herendijk te Erica is een kleuter van anderhalf jaar, Jantien de Vries, onder de auto van een groenteventer geraakt, waarbij het kind speelde terwijl haar moeder inkopen deed. Toen de auto optrok, geraakte Jantien er onder en werd op slag gedood.
 


Leeuwarder courant
8 januari 1959
Afstandsverwarming voor tuinbouwcentrum


In het dorp Erica (gemeente Emmen) zal in het nieuwe tuinbouwcentrum "Amsterdamse veld" op 15 januari de afstandsverwarming proefdraaien. Het buizencomplex van de centrale dat dient om de warmte door de tuinbouwgebieden te geleiden, heeft een lengte van 4.5 kilometer. Bij deze afstandsverwarming zijn thans 25 tuinders, voor het merendeel afkomstig uit het Westland en Amsterdam, aangesloten.
 


Dagblad voor Amersfoort
22-06-1959


Zondagmiddag brak door onbekende oorzaak brand uit aan de Veenschapswijk te Erica bij Emmen. De vlammen sloegen over naar de roggeakkers vn de landbouwer R.Hadders te Zuid-Barge over een lengte van 500 m en een breedte van 100 m. Vijf hectare koren gingen verloren.
 


Dagblad voor Amersfoort
8 juli 1959


Emmen -- In Erica in Drenthe zijn vanmiddag enige hectaren rogge in vlammen opgegaan. De brandweer van Emmen, die de landerijen moeilijk kon bereiken, wist de brand pas na enige tijd te bedwingen. De schade is vrij aanzienlijk, temeer daar ook aan de kostbare dalgronden vrij belangrijke schade werd toegebracht.
 


Nieuwsblad van het noorden
27 augustus 1959


Gisteravond heeft wethouder H.L. Reuvers (links), voorzitter van de werkcommissie, die zich ten doel stelt Erica aan een zwembad te helpen, de eerste spade voor dit bad in de grond gestoken op een terrein aan de Verlengde Vaart N.Z., bij de zuiveringsinstallatie. De r.k. drumband luisterde deze handeling op. Na afloop trok de drumband Erica in om verder geld in te zamelen voor dit bad. Rechts staat de heer T.Veenstra, penningmeester van het comitť.
 


 

Reactie's via het contact formulier.