Jaren:

 

1867 - 1899

 

1900 - 1909

 

1910 - 1919

 

1920 - 1929

 

1930 - 1939

 

1940 - 1949

 

1950 - 1959

 

1960 - 1969

 

1970 - 1979

 

1980 - 1989

 

1990 - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsblad van het Noorden
8 november 1901
Gerechtshof te Leeuwarden


Ten slotte heeft het gerechtshof in hooger beroep uitspraak gedaan in de bekende zaak van Berend S. te Erica, gem Emmen. Zooals men zich herinnert, is hij den 12 Mei j.l. ten huize van J.Dousma aldaar, door het laten vallen van zijn dubbelloops jachtgeweer dat geladen en met gespannen hanen op zijn knie lag, oorzaak geweest dat beide schoten zijn afgegaan en Dirk Jacht de lading hagel in de knie kreeg, tengevolge waarvan dezen het been boven de knie is afgezet. Voor de rechtbank te Assen vroeg de officier van justitie veroordeling van Berend S. tot 3 maanden gevangenisstraf, maar de rechtbank sprak hem vrij. Het Hof heeft het vonnis vernietigd, den beklaagde schuldig verklaard aan het zich door schuld te wijten hebben dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt en hem veroordeeld tot 2 maanden hechtenis.
 


Leidsch Dagblad
17 februari 1903


Een inwoner van Erica (Dr) S., had een puistje in het gezicht dat hij open maakte en daarna bestrooide met poederzeep; bloedvergiftiging vond plaats en thans is S. aan de gevolgen overleden.
(Johannes Bernardus Siebum, geboren te Emmen; beroep: veenarbeider; overleden te Emmen op 11-02-1903; oud: 19 jaren of Derk Slagter, geboren te Emmen; beroep: zonder; overleden te Emmen op 13-02-1903; oud: 11 jaren) Wie weet het?
 


Nieuwsblad van het Noorden
4 april 1903


Nieuw-Amsterdam. De bierhandelaar W.Paulusma bevond zich voor een paar dagen te Erica met zijn bierwagen. Van een voorbijzeilend schip liet de knecht de fok eensklaps langs de ijzeren stang naar beneden glijden. Door dit geraas schrikte zijn paard, sprong opzij en P. viel op den straatweg en kreeg toen een trap van het dier, waardoor zijn eene arm even boven de pols brak. Dr Tijmes legde het eerste verband.
 


Nieuwsblad van het Noorden
30 januari 1904
Te koop of te huur:


Een Hotel, met Vergunning en Bakkerij, voor eenige jaren nieuw gebouwd, tegenover de R-K Kerk te Erica. Aanvaarding 1 Mei 1904. Br. Fr. Onder no. 473 bureau dezes.
 


Rotterdamsch nieuwsblad
11 april 1904
Valsch geld!


In den laatsten tijd wordt in Drente veel valsch geld aangetroffen, voornamelijk rijksdaalders. Thans is door de politie te Erica een valsch bankbiljet van f 10 in beslag genomen.
 


Leidsch Dagblad
21 april 1906


Te Erica (Dr) werd voor enkele dagen door de politie een muntbiljet van 10 gulden in beslag genomen, dat is gebleken valsch te zijn.
 


Leidsch Dagblad
31 juli 1906


Te Erica is het 9-jarig zoontje van den heer J.W. Lavenijl, toen het zich op de borstwering van den molen van den heer Dijks bevond, door een der wieken tegen het hoofd getroffen, waardoor de schedel werd ingedrukt. Hij overleed kort daarna. (Emmen, overlijdensakte, 27 juli 1906, aktenr. 250
Overledene: Eustachius Petrus Jozephus Savenije, geboren te Emmen; beroep: zonder; overleden te Emmen op 26-07-1906; oud: 9 jaren, zoon van Jozephus Hermanus Savenije, beroep: bakker, en Harmina Roewen, beroep: zonder.)
 


Nieuwsblad van het Noorden
2 februari 1909
Huizen, Veen en Ondergrond


Erica. Notaris Oosting zal op Donderdagen 11 en 25 Febr. e.k.,telkens voorm. elf uur, in het cafe van J.Beuker te Erica, ten verzoeke van den heer A. en J.B. Kleine Staarman, publiek, bij inzet en palmslag, veilen:
Onderscheidene perceelen
Lange en Sponturfveen
Huizen en Ondergrond,
gelegen in het Barger Westerveen te Erica, samen groot 1894.70H.A.
De ondergrond te veilen in 4 plaatsjes, is zeer geschikt voor boerderij.

 

Reactie's via het contact formulier.